Se pa Fòt Mwen

Coupable

Eric VIRGAL

i
Blessé, je t’ai blesséa.
Tou sa mwen di w,
Tou sa mwen fè w,
Mwen dezole.
Menm si, san fè espre,
Wi manb trayi w, e sa fè w mal,
Men fòk ou savc
Mwen te renmen w.
Hmm, hum,
Mwen te renmen w.

ii
Brize, mid tchè-w brize.
Tout flè lanmou ki te adan,
vini fane.
Frajil, ou si frajil.
Nou te promèt lanmou solèy,
Men sa man ba w :

iii
Mwen fè w plere,
San menm gade,
E man manti souvan,
San sav poutchi.
Kouri la vi, chèche plezi,
E ou te la te ka an tann,
Mwen rivini.

Koral
(Se pa fòt mwen.
Se pa fòt mwen.
Se sa nonm ka di souvan
Juste pou an ti padon.
Se pa fòt mwen.
Se pa fòt mwen.
Wi, se kon an ti chanson
Pou parèt inosan).
… … …

iv
Trò ta, li bien trò ta.
Man pa vini pou sipliye w
An dènie fwa.
Menm si, man bien anvi,
Sa pa te ke sèvi ayen,
Men fòk ou sav—
Mwen te renmen w.
Hmm, hum,
Toujou renmen w.

v
Tou sèl, man bien tou sèl.
Fò mwen peye tou sa mwen di w,
Tout mal man fè w.
Tanpri, petèt osif,
Nou pa te fèt pou viv ansanm.
Men sa ki sav :

vi
Mwen pa vòlè.
Mwen pa tiye.
Wi men, sa man fè mil fwa,
Bien pli move.
Gade mwen ; souri ba mwen.
Le tan ka djeri tchè blese ;
La vi ka kontinie.

{Repete Koral la}

vii
Je n’ai pas su t’aimerg,
Toi qui m’a toute donnerh.
Man pa te ni tan apresie,
La vi kote w.
Apre z’an’ sa fini,
Fòk ou rifè la vi-w.
Souri. Souri.
… … …

{Repete Koral la 2x. Fini.}

SayZeal | Sezi l Nèttm
_____________
aBlese, mwen te blese w
bMwen
cKonnen, sa klè
dMwen
eJis, senpleman
fTou
gMwen pa t’ konn’ kijan pou renmen w
hOu-menm ki te ba mwen tout sa w ye

This entry was posted in Chanson and tagged , , . Bookmark the permalink.