Se pa Fòt Mwen

Jusqu'à la fin des temps

Coupable

Eric Virgal

i
Blessé, je t’ai blessé a.
Tou’ sa mwen di w,
Tou’ sa mwen fè w,
Mwen dezole.
Menm si, sān fè espre,
Wi man b trayi w, e sa fè w mal,
Men fòk ou sav c
Mwen te renmen w.
Hmm, hum,
Mwen te renmen w.

ii
Brize, mi d tchè-w brize.
Tout flè lanmou ki te and’dan,
Vini fane.
Frajil, ou si frajil.
Nou te promèt lanmou solèy,
Men sa man ba w :

iii
Mwen fè w plere,
Sān menm gade,
E man manti souvan,
Sān sav poutchi.
Kouri la vi, chèche plezi,
E ou te là te ka ap tann,
Mwen rivini.

Koral
(Se pa fòt mwen.
Se pa fòt mwen.
Se sa nonm ka di souvan
Just e pou an ti padon.
Se pa fòt mwen.
Se pa fòt mwen.
Wi, se kan an ti chanson
Pou parèt inosan).
… … …

iv
Trò ta, li bien trò ta.
Man pa vini pou sipliye w
An dènie fwa.
Menm si, man bien anvi,
Sa pa te ke sèvi ayen,
Men fòk ou sav—
Mwen te renmen w.
Hmm, hum,
Toujou renmen w.

v
Tou’ sèl, man bien tou’ sèl.
Fō mwen peye tou’ sa mwen di w,
Tout mal man fè w.
Tanpri, petèt osi f,
Nou pa te fèt pou viv ansanm.
Men sa ki sav :

vi
Mwen pa vòlè.
Mwen pa tiye.
Wi men, sa man fè mil fwa,
Bien pli move.
Gade mwen ; souri ba mwen.
Le tan ka djeri tchè blese ;
La vi ka kontinie.

{Repete Koral la}

vii
Je n’ai pas su t’aimer g,
Toi qui m’a toute donner h.
Man pa te ni tan apresie,
La vi kote w.
Apre z’an’ sa [yo] fini,
Fòk ou refè la vi-w.
Souri. Souri.
… … …

{Repete Koral la 2x. Fini.}

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Blese, mwen te blese w.
b Man. Mwen. Mwen trayi w.
c Sav. Konnen. Fòk ou konnen. Konnen sa klè.
d Mi tchè-w brize. Mwen kraze kè ou.
e Just. Jis. Sèlman pou. Senpleman.
f Osi. Tou. Petèt osi. Petèt tou.
g Mwen pa t’ konn’ kijan pou renmen w.
h Ou-menm ki te ba mwen tout sa w ye.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.