Veronik, Mwen Felisite W

Konsène mariaj, li ekri :

« Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò » (Genèz 2.24).

Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e sove nou tou’ de. -jvm

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay and tagged . Bookmark the permalink.