Mwen Felisite W

Konsène mariaj, li ekri:

«Pou rezon sa, yon nonm ap kite manman-l ak papa-l pou al’ kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl kò» (Genèz 2.24).

Mwen espere se nonm pa-w la ki trouve w reyèlman.  Jezi beni e sove nou tou’ le dë.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay and tagged , , . Bookmark the permalink.