Moman Mi pou Aji

Se refleksion ak analiz Marcelin kèlke ane pi ta.
Weshlène te bèl tankou solèy,
E li te dous pase siro. Ô ti fanm Kreyòl mwen!
Toujou abiye kòm yon akansièl.
Abitasion-l, parèy ak pá yon onga-nègès.
Men mwen te neglije aji. Kite l dèyè, epi pati ale.

Li te di mwen, se avèk mwen ke li vle ye,
Men l p’ap kapab rete tann mwen an pèpetieyite.
Repons pa mwen, se te pou di l konsa:
«Ou trouve mwen nan yon move moman.
Mwen gen tròp plan avèk vizion sān akonpli.
Okazion sa pa bon ditou pou nou marie.»

M te kite Jakmèl, e yon ti fanm ki plen tandrès.
M kite Avana, lèse yon lòt bien agase.
Mwen kite inivèsite-a, mwen di w–
Mwen pa jamè trouve entelijant parèy.
Anverite, se verite, medam yo pa pi bèl
Yon lòt kote, ke nan Site Nou Yòk la.  Epi, m’ale.

Nan mo renmėn an gen omwen dë dimansion:
Ren, «Mwen pare pou ofri ou tout kò mwen;»
Mėn, «Mwen pare pou ofri ou tout trezò-m yo.»
Si moman mi—diz-youit oū swasant-dis an’, aji.
Mwen regrete Weshlène.  Se te fòt mwen.
Wi, nou te renmen.  Kite mele nou nou te jèn.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.