Moman Mi pou Aji

Se refleksion ak analiz Anjelo kèlke ane pi ta.
Weshlène te bèl tankou solèy,
E li te dous pase siro. Ô ti fanm Kreyòl mwen !
Toujou abiye kòm yon lakansièl.
Abitasion-l, parèy ak pa yon onga-nègès.
Men mwen te neglije aji, kite l dèyè, epi pati ale.

Li te di mwen, se mwen li dezire,
Men l p’ap kapab ret’ tann pou yon etènite.
Repons pa mwen, se te pou di l sèlman :
Ou trouve mwen nan yon move moman.
Mwen gen tròp plan avèk vizion san akonpli.
Okazion sa pa bon ditou pou nou marie.

M te kite Jakmèl, e yon ti fanm ki plen tandrès.
M kite Avana, lèse yon lòt bien agase.
Mwen kite inivèsite-a, mwen di w–
Mwen pa jamè trouve entelijant parèy.
Anverite, se vre, bann medam yo pa pi bèl
Yon lòt kote, ke nan Site Nou Yòk la.  Epi, m’ale.

Renmen romantik, gen de dimansion :
Ren, pou di, « Mwen ofri ou tout kò-m ». 
Men, pou di, « Mwen ofri ou tout trezò-m yo ». 
Moman mi pou aji—diz-youit ou senkant an.
Mwen regrete Weshlène.  Se te fòt mwen.
Wi, nou te renmen.  Kite mele nou nou te jèn.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , . Bookmark the permalink.