Kè-m Kontan

Kè-m KontanDemaske (Rockfam)


J. S. Jean (alias Jackito)

  1. La la, la la.  La la la, la la, la la…

Chak jou m leve, m gade bò kote
Solèy konn’ leve—m pa wè plis ke ou,
K’ap promennen nan bèl limiè,
Avan solèy.

Lè m bò lanmè, chak fwa m gade,
Bèl vaguea nan yo, m konprann se ou,
K’ap vin’ kote m.
Kè-m kontan.

Paske m panse ‘on si bèl bagay.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan !

  1. La la, la la.  La la la, la la, la la…

Mwen malad a w ; mwen prèske fou.
M pa konn’ kijan pou m mete m ajenou.
Nan ki langaj pou m di ou mwen renmen w.

Fason w pale, fason w mache,
Bèl ti figi w, se tout ou-menm,
Ke m’adore.

Kè-m kontan, paske m renmen
Yon moun tankou w.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan !

  1. La la, la la.  La la la, la la, la la…

Si w te konnen kijan m renmen w,
Ou pa t’ap janm vle meprize m.
Nan ou mwen wè bonheurb la vi-m.
Fò w konprann sa.

Fason w pale, fason w mache,
Bèl ti figi w, se tout ou-menm,
Ke m’adore.

Kè-m kontan, paske m renmen
Yon moun tankou w.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan !

Lè m bò lanmè, chak fwa m gade,
Bèl vague nan yo, m konprann se ou,
K’ap vin’ kote m.
Kè-m kontan.

Paske m panse ‘on si bèl bagay.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan.
Kè-m kontan !

  1. La la, la la.  La la la, la la, la la…(mx)

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Ral
b Jwisans

(Jacques Sauveur Jean Orijinal)

(Ent. Rockfam ak Jacques Sauveur Jean)

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.