Chemen Kwense

Yon nonm siantifik pa fikse je li sou rezilta imedia. Li pa antisipe ke ide avanse li yo ap rapidman bien resevwa. Travay li se kòm pa yon plantè–se pou fiti. Devwa li se pou poze yon fondasion pou jenerasion k’ap vini yo e pwente yo nan yon bon direksion. –Nikola Tesla

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Fizik and tagged , . Bookmark the permalink.