Tounen la Kay


Beken

Koral

Afè-m pa bon nan Kapital,
M’ap retounen nan peyi mwen.
Se la mwen né, lonbrik mwen antere.
Fò m tounen, nan peyi an mwen.

i

La vi sila–franchman ala panse mwen panse w.
Lè pou m dòmi, se toudi an touman,
[Avan] pou m jwenn, yon ti somèy…

ii

Pafwa m rete, m’al chache kay yon bon ti zanmi ;
Se toujou nan yon bon ti odians,
Pou pèn mwen ka soulaje.
Pou pèn mwen ka soulaje.
… … …

iii

Gade depi m piti,
Mwen poko janmen wè, kote apse grangou touni
Konn’ donnen sou klou la mizè.
La kay…, nenpòt kijan, sa pa pi mal.

iv (2x)

Ayayay, afè-m pa bon.
Pouki’ m’ap fè tèt mwen pase mizè konsa ?
Anverite, pito m retounen nan peyi mwen.

Ayayay, afè-m pa bon.
Pouki’ m’ap fè tèt mwen pase mizè konsa ?
Anverite, pito m retounen nan peyi mwen.

{Repete koral la 1x}

Afè-m pa bon nan Kapital,
M’ap retounen nan peyi mwen.
Se la mwen né, lonbrik mwen antere.
Fò m tounen, nan peyi mwen. {2x}
… … …

{Repete koral la 1x. Fini}

Afè-m pa bon nan Kapital,
M’ap retounen nan peyi mwen.
Se la mwen né, lonbrik mwen antere.
Fò m tounen, nan peyi mwen. {mx}

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.