Ou Mèt Kondane M

Our Own World


JBeatz, ak Zerbie e Young Rich

Entro

Ou vle kondane m ? {Gason}
Yeaha. {Fi}
Ou mèt kondane m. {Gason}
You’re no goodb. {Fi}
Mwen konnen m’inosan. {Gason}
That’s what you say now. {Fi}
Yep. That’s what you sayc.

Premie Pati

{2x} {Konkouran ak Entro} {Rapè}
Ou mèt kondane m. (3x)

Sièl mwen tonbe. Tè mwen vibre. {Gason}
Solèy an mwen sispann klere.
Van pa soufle. Z’ie-l pa seche.
Depi jou ou te akize mwen.

Men m’inosan.
Ou mèt kondane mwen.
Fè m sa ou vle, men pa jete mwen.
Cherie admettonsd,
[Si] ou ta nan pozision-m,
Ou pa panse, sa t’ap diferan ?

Dezièm Pati

Fòs mwen kraze. Kè mwen blese. {Fi}
Jou m [te] dekouvri enfidelite w,
Se sèl Bon Die ki ta konnen,
Sa mwen ta fè, si mwen pa t’ renmen w !
Ou pa inosan.

Pa di m pa kondane w.
M’ap fè sa mwen vle. Ou pa merite m.
Cherie admettons,
[Si] ou ta nan pozision-m,
Eske w panse sa t’ap diferan ?

Twazièm Pati

Cheri mwen inosan. {Gason}
Cheri w pa inosan. {Fi}
Wo ou oh. (2x alt.) {Gason}
Wo ou oh. (2x alt.) {Fi}
Wo ou oh. {Ansanm}
Fò w gen konsians.
… … …

Katriyèm Pati

Ou mèt tou kondane m. {Gason}
M’ap tou kondane w ; {Fi}
Ou deja kondane.

Ou mèt tou kondane m. {Gason}

{2x}
[Ou mèt kondane m. (3x) {Refren} {Rapè}
Kondane m. {Gason}
Ou kondane. {Fi}

[1] Si m jwenn yon chans. {Gason}
[2] Pou jan w fè m mal, {Fi}
M pa kwè w’ap jwen yon chans.]
… … …

Ou mèt tou kondane m. {Gason}
M’ap tou kondane w ; {Fi}
Ou deja kondane.

Senkièm Pati : Rap {Rapè}

Mwen dakò ak tou sa ou vle.
Ou mèt maltrete m,
Cheri mwen pa pr’ale.
Là m’ap ye. M jire devan Bon Die.
Lanmou sa gen pou l donnen, donnen pou l’etènite.

Met menm nan dife, di m w’ape fè m peye.
Di m tout sa m te konn fè lontan yo,
Yo m’ap rekòlte.

Kounia nou rale semèn nan kay la nou pa pale.
Ou mare min ou tankou pèp la ki p’ral’ revòlte.
O non mwen p’ap fache;
Manmi se ou mwen vle.
Ou toujou akize m.
San evidans, ou kondane m.

M te abize lanmou-w,
Se sa k fè ou toujou ap doute m.
Men fwa sa cheri, mwen vrèman konnen
Kisa mwen vle.

Bonheur la vi mwen
Se nan ti souri-w ke l’ekziste.
Ou se solèy ki fè jounen-m briye.

Ou mèt rache m anba igwaz,
Cheri fè san-m koule.
Ou posede l’espri-m manmi.

I am innocente. (Eko)
Ou mèt anprizone m.

Fini

Men m’inosan. {Gason}
Ou mèt kondane mwen
Fè m sa ou vle, men pa jete mwen.
Cherie admettons{Fi}
[Si] ou ta nan pozision-m,
Eske w panse, sa t’ap diferan ?

Cheri w pa inosan. {Fi}
Cheri mwen inosan. {Gason}
Wo ou oh. (2x alt.) 
Wo ou oh. (2x alt.) {Fi}
Wo ou oh. {Ansanm}
Fò w gen konsians.

SayZeal | Sezi l Nèttm
aWi
bOu pa bon
c Se sa w di kounia.  Wi, se sa w di.
dCheri an nou admèt
eMwen inosan

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.