Pitit Deyò


Klass

Premie Pati

Depi lè mwen te tou piti,
Mwen toujou konn ap siveye,
Kilè papa-m ap rantre.
Lè m vin’ grandi, mwen gen l’espri,
Se lè sa m realize,
Papa-m se mesie marie.

Dezièm Pati

Chak fwa pou n rankontre,
Se nan kache, se nan sere—
Se toujou avèk dlo nan je.
Chak fwa pou n rankontre,
Se nan kache, se nan sere—
Paske mwen se pitit deyò.
—Pitit Piti deyò.  {3x eko} 

Twazièm Pati

Mwen di hey, m pa vle
Moun konprann
M’ap vin’ defann vakabon :
Se pa ke m pa konn
« Papa-m pa gen rezon, »
Men kisa m fè,
Pou m mande padon ?

Katriyèm Pati (2x)

Mandanm marie voye pie,
Se tout dwa-l, men l pa panse.
Mwen pa t’ mande pou m ekziste.
Papa m vle sipòte m,
Men madanm li opoze.
I know why a
Paske mwen se pitit
…             …             …

Koral la (2x)

(Mwen konnen, « papa-m antò, »
Paske m se pitit deyò.
Madanm marie,
Tanpri ban m yon ti chans.
Se pa mwen k’ te mande fèt,
E m pa kwè papa-m regrèt.
Madanm marie,
Tanpri, ban m yon ti chans).

Senkièm Pati

Se pa yon bagay ki fasil,
Yon fwaye k’ pa ekilibre.
Manman-m pase mizè anpil :
Dèfwa l gade m, li tonbe kriye.
Kesion mwen gen pou ou madanm,
Kijan w t’ap santi w nan plas mwen.
Èske w pa t’ap soufri ?
[Èske] ou pa t’ap jemi ?
Ban m yon ti chans tanpri. 

{Repete koral la}

Sizièm Pati

Se pa yon bagay ki fasil,
Yon fwaye k’ pa ekilibre.
Manman-m pase mizè anpil :
Dèfwa l gade m, li tonbe kriye.
Le mal est déjà fait b madanm,
Kijan w t’ap santi w nan plas mwen.
Èske w pa t’ap soufri ?
[Èske] ou pa t’ap jemi ?
Ban m yon ti chans tanpri.
Gen madanm marie k’ pa konsa !

Tranzision

Mwen di woy, woy, woy : {refren 2x}

  1. Gade mizè mwen, woy, woy.
  2. Gade touman mwen, woy, woy.

Epi tout moun repete sa konsa :

Sizièm Pati (2x)

Peyi-m gen ‘on bann moun konsa ladan.
Gen ‘on pakèt piti deyò ladan.
Gen ‘on bann timoun san papa ladan.
Sa pa ladan. Sa pa ladan.

Fini

Mwen di li pa bon.  (Pa bon).
Sa pa bon.  (Pa bon).
O you know [why] c.
(Oh, oh, oh ; oh, oh, oh ; oho ho o).
Mwen di li pa bon.  (Pa bon).
Bagay sa pa bon.   (Li pa bon).
You know why.
(Oh, oh, oh ; oh, oh, oh ; oho ho o).

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Mwen konnen poukisa.
b Malè-a deja rive.
c Ou konnen pou ki rezon.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.