Jezi Renmen M


Anna B. WARNER

i

Jezi renme m—mwen konnen,
Bib la di mwen sa se vre ;
Tout Timoun yo se pou Li—
Wi yo fèb, men Li trè fò.

Koral

Wi, Jezi renmen m !
Wi, Jezi renmen m !
Wi, Jezi renmen m !
Bib la di mwen se vre.

ii

Jezi renmen m—L te mouri.
Li soti pami mò yo.
Lave mwen pròp tout peche-m.
Kreye plas pou mwen nan sièl.

{Repete Koral la}

iii

Jezi renmen m—renmen m nèt.
Malgre mwen fèb e malad ;
Sot’ nan glwa tròn Li nan sièl,
Vin’ veye sou mwen kouche.

{Repete Koral la} 

iv

Jezi renmen m—L’ap rete
Kore mwen pou tout chemen-m.
Pou jiskan Li retounen,
Vin’ chache m pou al’ nan sièl.

{Fini ak Koral la}

SayZeal | Sezi l Nèttm

Gita Klasik|K. LOH

This entry was posted in Chanson, Medite and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.