Bòn Ane 2017

Ke nan ane 2017 la ou afime amou-w, asire jwa-w, e etabli la pè-w. Pase yon bòn ane. Chwazi nan ki direksion ou vle ale. Fè yon enpak. -jvm

This entry was posted in Bagay. Bookmark the permalink.