Panse Richès

Biznis, anverite m’ap di w, se souvan trafike nan enflourans. Mwen garanti w, si ou pa pare pou aji kòm yon aktè ou yon aktris, gen bagay ou p’ap jamè wè. Ou dwe kòmanse aji, maskarade w kòm yon rich, mensi ou pa posede anyen. Yo pa fè konfians avèk moun pòv. Se konsa mond lan ye. Se sa k’ fè ou dwe antre nan po yon moun ki genyen. [Gade yon aparans kòrèk]. –R. Wafo

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Konsèy and tagged , . Bookmark the permalink.