Renmen sān Ipokrizi

Pou jan tan-w presie, pa gen anyen ase mwen te kapab ba ou pou li, men dèske w deside pou ou pase yon moso ladan ap li sa mwen ekri, se nòmal pou mwen anvi ofri ou yon bagay an retou.  Mwen sispann panse ke renmen romantik mande pou nou rete tann an pèmanans.  Kounia mwen kwè pito, «Se plis yon angajman jenès ke yon ekzèsis granmoun.»  Si li mande tan extraòdinè pou deside ke nou renmen, li valab pou panse ankò, «Èske se vrèman renmen ki ekziste antre nou dë-a tout bon.»

Jenès, mande yon moun renmen ki vrèman fè ou plezi; epi wi, renmen avèk pasion.  Bliye renmen kache–sa pa itil pèsòn anyen.  Di li si ou renmen l.  Nan ka pà-m lan, mwen pa t’ gen oken chwa ke ou.  Lè m bò kote w, kè-m palpite.  Ou fè li difisil pou mwen menm respire nòmalman.  Kisa m pèdi dèske m te fè w konnen kijan ke mwen renmen w? Pou mwen, renmen jwenn ase jistifikasion nan li-menm.  Li miyò pèdi nan renmen, ke pou youn pa t’ jamè jwe ditou.

Mariaj se yon joug, yon joug se yon chaj, e yon nonm chaje se yon sèvitè.  Si mariaj se vrèman yon angajman sakre, li miyò pou yon nonm esklav yon rèn benevolan ke yon sadik sān pitie.  Mwen vrèman beni, dèske bò kote w, mwen trouve sèlman gras sou gras, epi renmen sān ipokrizi.  Mwen konnen bien m pa merite Demi, men sa ka pa enpeche w chwazi m.  Kanmèm, w’ap rete etènèlman sèl miz mwen; paske, mwen deja trouve nan ou yon sous de enspirasion pou tout yon vi.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , . Bookmark the permalink.