Fè Mwen Senpleman sa ki Bon

Fanm

Nan je mwen, ou pi presie pami tout kreyati Granmèt la.  Tout sa w ye poko menm fini revele.  Sa ki revele fè mwen konprann, ou kapab yon benediksion konplè, kòm ou kapab yon pièj bien maske. Kan papa nou Adan te wè w, li vini yon poèt nan yon enstan : « Zo-l se zo mwen ; chè-l se chè mwen—yo dwe rele li fanm, paske se te andedan l’Òm li te soti. » Pitit gason Eloyim yo tou pa t’ kapab reziste w, dèske «Kan yo te wè pitit fi z’òm yo, kijan yo te bèl, yo pran ladan yo pou madanm, kèlkeswa sa yo te vle. »

Se sa Beken te di nou, « Yon fanm se kajou ; yon nonm se ebenist. » Se ou-menm sèl ki kapab revele posibilite ke nou posede yo, kiyès ke nou vrèman ye tout bon.  Tout sa nou fè kòm gason, se senpleman pou chache resevwa aprobasion ou.  Pou rezon sa, Adan kontinie, « Yon nonm ap kite manman li, avèk papa li, pou ale kore madanm li, e yo de-a ap vini yon sèl chè. » Se atravè de ou-menm sièl la te kapab jwenn mwayen pou li restore nou nan paradi.  Pemèt mwen trouve sèlman gras bò kote ou fanm.  Fè mwen senpleman sa ki bon.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay and tagged . Bookmark the permalink.