Nanm yon Imen

Pa gen nan mond sa oken fòs konparab avèk fòs yon nonm detèmine pou leve. Nanm yon imen pa kapab rete anchene an pèmanans. -W. E. B. Du Bois

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , . Bookmark the permalink.