Fason yon Nonm

Lè fason yon nonm fè Segnè-a plezi, Li fè menm èlmi-l yo gen la pè avèk li (Provèb 16:7).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged . Bookmark the permalink.