Kansè

Kansè


KAÏ

Prezante :
Richard Cavé
ak Rutshelle Guillaume

Nonm

Di mwen pouki’, chak fwa w soti,
Tèt mwen pati cheri.
Tèlman m jalou, mwen sanble m fou.
Mwen pa ka viv san ou.

Sa k’enpeche w renmen cheri,
Jan tout lòt fanm renmen.
Ou toujou prese ; je-w toupatou.
Ou fè tèt mwen vire.

1e Koral {2x} {ansanm}

Ou fè tout sa mwen rayi cheri.
Poutan se ou m renmen.
Poutan se ou m renmen.

Fanm

Flach ou pa bon, Kodak ou flou,
Foto w fè-a pa sanble m.
Si ou gade m, avèk tout kè-w,
W’a wè kiyès mwen ye cheri.

Aprann chèche, aprann konnen,
Sa ki nan kè yon fanm.
Aprann renmen, aprann sennen,
Sa k’ fè bonheura yon fanm.

1e Koral {2x} {ansanm}

Ou fè tout sa mwen rayi cheri.
Poutan se ou m renmen.
Poutan se ou m renmen.
 … … …

2èm Koral {1x} {ansam}

Relasion sa tounen yon kansè cheri,
K’ap touye m, san m pa konnen.
L’ap mete nou nan chagren.

Relasion sa pi mal ke lanfè cheri.
L’ap fè sån-m vire nanvè.
L’ap mete nou anba tè.

Nonm

Men konbien fwa mwen retrouve m cheri
Nou nan menm sitiasion.
M pa konn’ kijan, m pa konn’ kòman cheri,
Pou m jwenn yon solision.

Fanm

Wi mwen kole. Kijan pou m dekole ?
Wi mwen kole…

2èm Koral {1x} {ansam}

Relasion sa tounen yon kansè cheri,
K’ap touye m, san m pa konnen.
L’ap mete nou nan chagren.

Relasion sa pi mal ke lanfè cheri.
L’ap fè sån-m vire nanvè.
L’ap mete nou anba tè.

Fanm

Mwen gade m nan glas,
Mwen wè yon moun cheri,
Ki pa sanble avè m.

M tounen ‘on esklav,
San dignite cheri. Kilè pou m dekole ?

Wi mwen kole. Kijan pou m dekole ?
Wi mwen kole. Kijan pou m dekole ?
… … …

2èm Koral {1x} {ansanm}

Relasion sa tounen yon kansè cheri,
K’ap touye m, san m pa konnen.
L’ap mete nou nan chagren.

Relasion sa pi mal ke lanfè cheri.
L’ap fè sån-m vire nanvè.
L’ap mete nou anba tè.

Fini

Tounen, tounen, tounen ‘on kansè.   {Nonm}
K’ap touye m san m pa konnen.         {Fanm}
L’ap mete nou nan chagren.

Tounen, tounen, tounen ‘on kansè.   {Nonm}
L’ap fè sån-m vire nanvè.                     {Fanm}
L’ap mete nou anba tè.

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Kontantman, plezi, satisfaksion (i.e. aprann trouve sa k’ fè yon fanm plezi).

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.