Tou Mare

Kansè


KAÏ

Prezante :
Richard Cavé ak
Alan Cavé

Zwi {2x}

Kaï, ay, ou ooh, yeah.

Vèsè 1 – Richard

Vwazinaj ap pale,
Yo di m pèdi tèt mwen.
Sa k’ pi rèd la se vre,
Batiman mwen panche.
Ou kontrole m jan w pa ta panse.
Deja imajine m, tou mare…
Tou mare, tou mare, nan bra ou.

Koral

Nan bra ou – (tou mare).
Avè w toulèjou – (tou mare).
Vwayaje avè w toupatou – (tou mare).
Yeah, yeah, cheri rete bloti a. (Rete bloti nan bra mwen).

Zwi {2x}

Ay, ay, ou ooh, yeah.

Vèsè 2 – Alan

S’on foli konfime.
Ou pa bezwen doute.
La tè te mèt tranble,
Se kote w m’ap rete.
Ou kontrole m, au point b w pa ta panse
Deja imajine m, tou mare…
Tou mare, tou mare, nan bra-w bebe.

Koral

Nan bra ou – (tou mare).
Avè w toulèjou – (tou mare).
Vwayaje avè w toupatou – (tou mare).
Yeah, yeah, {ooh cheri an mwen c}, (rete bloti nan bra mwen).

Tranzision

(Tou mare) – tou mare nan bra ou bebe.
(Tou mare) – plòtonnen nan bra-w cheri.
(Tou mare) – tou mare nan bra ou ; makonnen avè w.

… … …E o.  Ee o. {mx}

Zen

Cheri kè mwen cho. {2x}
Lanmou sa tèlman gou,
Li fè m anvi rele anmwey.

Cheri kè mwen cho. {2x}
Santi ‘on boukan dife,
K’ap monte andedan-m.

Vèsè 3 – Richard, Alan

Cheri vante, vante, pou l monte pi wo – (o o).
Vante, vante, pou l fè nou pi cho – (pi cho).
Vante, vante, pou l monte pi wo – (o o).
Fè nou krezi pi mal o.

Vante, vante, pou l monte pi wo – (o o).
Vante, vante, pou l fè nou pi cho – (pi cho).
Vante, vante, pou l monte pi wo – (o o).
Fè n krezi, krezi, pi mal o.

Zen

Cheri kè mwen cho. {2x}
Lanmou sa tèlman gou,
Li fè m anvi rele anmwey.

Cheri kè mwen cho. {2x}
Santi ‘on boukan dife,
K’ap monte andedan-m.

… … …E o.  Ee o. {mx}

Koral

[Nan bra ou] – (tou mare).
Avè w toulèjou – (tou mare).
Vwayaje avè w toupatou – (tou mare).
Yeah, yeah, {ooh cheri an mwen}, (rete bloti nan bra mwen).

Zwi {2x}

Ay, ay, ou ooh, yeah.

SayZeal | Sezi l Nèttm

a bloti, makonnen, plòtonnen, anbrase kole, fè yon sèl chè
b plis ke (i.e. ou kontrole m plis ke w panse)
c Nòt fonetik : Aprè analiz, Alan di, ‘cheri an mwen’, pa cheri ou mèt, oū cheri you may.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.