Prensip Chabonnie-a

Wi, li difisil konprann poukisa gen fatra nan vil yo konsa.  Jeneralman pale, pèp la pa yon pèp ki malpròp.  Ou jamè konsidere Prensip Chabonnie-a:

Solision lojistik la klè, rapidman aparan, kan ensantiv yo sifizan.

Machann chabon vann chabon nan tout peyi-a, paske chabon peye.  Kote ki sal, salte pa gen konsekans, e fatra pa peye.

Imajine yon vil ki pròp anpil.  M’ap di w, biznis fatra tèlman bon ladan, li sipòte yon pakèt moun.  Gade, se sa menm wi, se tankou biznis chabon an nan vil sal yo.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , . Bookmark the permalink.