Kwè nan Mwen

Jezi, Kris la, di :

« 1Piga kite kè ou toumante : Kwè nan Bon Die, kwè nan Mwen-Menm tou. 2La kay Papa Mwen, gen pliziè chato. Si se pa t’ verite, Mwen pa t’ap di ou sa. Mwen pr’ale prepare yon plas pou ou. 3E si M’ale prepare yon plas pou ou, M’ap retounen ankò vini chache w, e resevwa ou bò kote Mwen ; pou ke kote Mwen ye-a, se là tou ou va ye » (Jan 14:1-3).

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged , , . Bookmark the permalink.