Mwen Renmen W


Tinès Salvant

 i

(Mwen renmen w).  {Refren, aprè ‘—‘}

Anyen au monde p’ap janm ka enpeche—
Si mwen ta bliye w, se yon peche—
Pou ki rezon cheri pou m ‘bandone* w—
Ou mèt ret’ kwè ke m’ap toujou bezwen w—

ii

Ou s’on solèy, ki chofe m nan fredi.
Yon gòdèt siro mièl, k’ap soule m, pou fè m dòmi.
Ou s’on mèvèy—kòman kò-m tresayi.
[Ou s’on fanm san parèy,
Mwen renmen w jouk m’ap mouri]. {2x}

{Repete pati i}

iii

Ou s’on la liń, ki pa jamè dekou’,
K’ap klere m la jounen, ni lan nwit, nan chak ti kwen.
Ou-menm ak em, nou kreye ‘on mòd lanmou,
[Menm le sièl pa konnen,
Kijan mwen ak ou makònen]. {2x}

iv {2x}

(Mwen renmen w). {Refren, aprè ‘—‘ }

Se ou k’ nan kè-m, se ou k’ nan z’ie-m,
Nan tout bouch mwen cheri—
Ou nan sèvo-m, sou biskèt mwen,
Menm nan dòmi-m cheri—

v

Mwen renmen w. {3x}
Mwen renmen w doudou,
Mwen renmen w chouchou.
Mwen renmen w.

{Repete pati iv}
{Repete pati v} 

Fini

Mwen renmen w. {3x}
Mwen renmen w chouchou.
Mwen renmen.
Mwen renmen w…

SayZeal | Sezi l Nèttm

* Pou ki rezon pou m abandone w
Ki pa jamè dekoule (i.e. sispann klere)
Ou menm avèk mwen, (wè Anglè me)

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.