Mwen Ekri pou Ou

M’ekri pou ou paske ou jèn.
Ou poko gen anpil regrèt.
M’ekri pou paske w s’on rèn,
Malgre gen yo k’ trete ou bèt.

Anverite w s’on vrè trezò.
Valè ou plis ke pêl ak lò,
Ajan, rodiòm, diaman, platen,
Mete ansanm; ke tout biten.

Nan jou Die te kreye ou-a,
Sièl ak tè-a te konvoke.
Delivrans ou te vo vi Wa.
Li ba w Nōn Li pou envoke.

M’ekri pou ou paske w vivan.
Malgre defi avèk traka,
Yo ensilte w tankou baka,
Men toujou gen espwa devan.

M’ekri pou di w pèsevere.
Mechanste p’ap dire toujou.
Yo poko wè jan w pr’al’ briye.
Nwit ou prèske fini. L’ap jou.

Yon jou, y’a wè kiyès ou ye.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , . Bookmark the permalink.