Mwen Ekri pou Ou

M’ekri pou ou paske ou jèn.
Ou poko genyen tròp regrèt.
M’ekri pou paske w s’on rèn,
Malgre gen yo k’ trete ou bèt.

Anverite w s’on vrè trezò.
Valè ou plis ke pèl ak lò,
Ajan, rodiòm, diaman, platen,
Mete ansanm ; ke tout biten.

Nan jou Die te kreye ou-a,
Sièl ak tè-a te konvoke.
Delivrans ou te vo vi Wa.
Li ba w Non Li pou envoke.

M’ekri pou ou paske w vivan.
Malgre defi avèk traka,
Yo ensilte w tankou baka,
Toujou genyen espwa devan.

M’ekri pou di w pèsevere.
Mechanste p’ap dire toujou.
Yo poko wè jan w’ap briye.
Nwit ou prèske fini. L’ap jou,

Yon jou. Y’a wè kiyès ou ye. 

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , . Bookmark the permalink.