Se Mwen Menm Menm

Mwen fò.  Mwen file.  Mwen briyan.  Mwen chèlbè.  Mwen rich anpil…  Mwen se yon gran benediksion.  –K. MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged . Bookmark the permalink.