Yon Diagnostik pou Konfians ou Dout 

Tout kondision yo egal. Distenksion avèk senk sans yo pa posib. Se là :

Dout dezespere, li plenyen, e li tris, men konfians menm rejwi, li renmèsi, e li selebre. –Keith MOORE

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Medite and tagged . Bookmark the permalink.