Teorèm Pitagora

Sitiasion

Samdi pase-a, Toma Tomazo t’al nan mache Pestèl.  Pandan misie t’ap pase nan yon ti chemen ki fèt ak blòk kare, li gade li wè youn nan blòk yo ki te fann dë bò, fòme dë triang.  Dèske youn nan moso blòk kase-a pa t’ bien chita, Toma retire l pou li te kapab ranje tè anba moso blòk la, pou remete l chita nòmal.  Men, a moman misie reteri yon triang, li obzè ke akote chak branch triang lan se yon kare, e si li fòme yon lòt kare imajinè akote lign ki fann blòk la, kare sa konpoze ak kat lòt triang, mete ansanm, ki menm grosè avèk lòt de kare yo mete ansanm.

i1

Teorèm Pitagora

Sa Toma obzève-a se yon lwa kle nan jeometri, ki atribiye avèk filozòf Grèk Pitagora.  Teorèm Pitagora deklare ke pou yon triang dwat (ou triang rektang)—yon triang ki gen yon ang ki mezire 90 degre—branch yo kare, egal a ipotèn lan kare.  Kote ipotèn lan se lign atravè ang dwat la (ang ki mezire 90 degre-a).  Ipotèn lan toujou pi long ke de branch yo.  Avèk senbòl:

e1

i2

Ekzanp

Sipoze ke brik kare Toma te wè nan mache a te mezire 30 santimèt chak kote.  Itilize Teorèm Pitagora pou w kore obzèvasion Toma, ke yon kare trase akote ipotèn triang misie te retire-a menm lajè avèk lòt de blòk kare yo akote branch triang lan mete ansanm.

Konnen: a = b = 30 cm

Teorèm: a2 + b2 = c2e2

Prèv:

e3

i3

Jwi Matematik!

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Matematik and tagged , , . Bookmark the permalink.