Kondwi Operasion Konpa

Mwen te  fatige aprè yon long joune travay.  Mwen tonbe  kabicha pandan m t’ap gade televizion pou tande ki denniè tenten Prezidan Trump te di diran jounen an, epi bliye pou etèn televizion an.  An verite, mwen reveye pä yon emision televizion ki t’ap jwe yon episod baze sou yon kominote Ayisièn.  Se yon program ki rele American Greed.  Li espesialize sou aktivite gran eskanmòtè Eta z’Ini e kalite rakèt yo mennen pou rasanble lajan an mas.

Moral program lan senp.  Yon kriminèl kapab reyisi nan yon sezon pou bati yon enmpi, volè anpil lajan, men tôt-ou-tard, la lwa gen pou rankontre avèk li.  Tout sa k’ te ranmase se te senpleman  pou konfiske pä gouvènnman, oū pou fè restitision avèk viktim yo.  Vanite de vanite. Yon pouswiv aprè van. Malfektè k’ap rasanble pou moun de bien.

Fò mwen konfese ke mwen deja wè pliziè episod program sa.  Avan jodi-a, mwen pa t’ jamè tande oken emision sou yon kominote Ayisièn.  Emision sa tèlman Ayisien santrik, ke envètigatè yo titile li «Operasion Konpa».  Yon tit ki dekrive yon prosès kote protagonist yo eseye blanchi lanjan biznis kokayin lan avèk lajan biznis mizik lan—i.e. genre mizik ki te kreye pä Nemours Jean-Baptist la.

Natirèlman, yon malfektè manke previlèj ki nesesè pou fonksione kòrèkteman nan yon sosiete nòmal, patikilieman previlèj pou itilize sistèm finansie e ekonomik yon peyi.  Sa kreye yon gro problèm pou vandè dròg yo, e lòt magouyè tou, ki sèvi avèk gran kantite lanjan an kach, san oken maniè legal pou jistifie kijan yo ateri sou yon masiv reveni konsa.

Vakabon yo reyisi tante yon predikatè fèb–yon ponpie profesionèl, avèk yon bon repitasion–pou blanchi lanjan dròg la pou yo nan biznis real estate.  Vakabon nan la ri yo al’ pran kokayin lan ań Ayiti.  Yo vann kokayin lan a ba pri pou kwense mache-a, epi bote kòb la bay pastè-a.  Pastè-a menm pran lanjan pou fè imobilie: achte kay, machin, e kreye studio pou nèg yo prodwi mizik.  Natirèlman, yon tranzaksion ki te sipoze benefisie tout patisipan yo.

Otorite Miami debake, yo  arete youn nan vakabon yo ki te gentan chape pou Kalifòni aprè li te fin’ fè yon lòt krim, epi sa yo kenbe-a devwale tout sekrè operasion an nèt, pou li te kapab minimize pèn prizon li.  Ou konnen… pa souvan gen lwayote pami kriminèl.  Si w kenbe youn, ou sou rout kenbe tout! Tout moun pran prizon selon nivo patisipasion yo nan scam lan. Plis vitès, ateri pi vit. Veye sèlman ki kote w pr’ale.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Bagay, Nouvèl, Opinion and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.