Apendix Sou Istwa Nou

Non. Ou pa t’ jamè pà mwen.
Poukisa mwen santi m pèdi yon ja.
Yon mwatie ki fè mal kòmsi se tout.

Kanmèm, mwen renmèsi w,
Dèske ou pa t’ kite mwen nan
Dezesperans, pèpetièl, pou toujou.

Kounia, mwen konprann klèman–
Tout se te yon rèv.
Paske, ou depase tout previzion,
E esperans ki pi sakre mwen yo.
Li pa te kapab posib Dèlma.

Mèsi vrèman pou tandrès ou,
Dèske w te chwazi pou reveye m.
Malgre, si se te chwa-m sèl,
Mwen t’ap prefere kontinie reve.

M’ap renmen ou, etènèlman.
Renmen, yon jan oū yon lòt.

Sa etranj. Youn kapab prepare,
Pou bay tout sa li ye pou yon lòt,
Epi pini, olie de rekonpanse.
Lanmou pa toujou bien akeyi.

Enben–
Beni se moun ki trouve renmen.
Renmen ki verite, epi resiproke.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , . Bookmark the permalink.