Rèv pou Misisipi

«Mwen fè yon rèv ke yon jou, menm nan Misisipi, yon eta k’ap toufe avèk chalè enjistis, k’ap toufe avèk chalè opresion, ap transfòme vini yon oasis de libète e jistis,» Rev. Martin Luther King, Jr., Ph.D.

Åtis Laurin Stennis avèk yon drapo li desine kòm kandida pou ranplase drapo Misisipi make rasial avèk emblema Konfedere-a. | Joe Ellis/Clarion-Ledger

Mwen swete ou reyisi mademwazèl Laurin Stennis e tout lòt Misisipien ki pataje yon ide parèy, ki dezire wè yon meyè relasion antre ras yo e mwens hèn nan sosiete an jeneral.  Ale Misisipi!  Vini yon

…oasis of freedom and justice.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Opinion and tagged , , , , . Bookmark the permalink.