Lè yon Nonm Renmen yon Fanm

When a Man Loves a Woman


Percy Sledge

i

Lè yon nonm renmnen yon fanm,
Li pa kapab panse sou lòt bagay;
L’ap boukante mond lan,
Pou bon bagay li trouve-a.
Si fanm lan se yon pèlen, li pa wè sa.
Pou li, manmzèl pa janm’ fè sa ki mal.
Vire do bay pi bon zanmi-l,
Si li derespekte manmzèl.

ii

Lè yon nonm renmen yon fanm,
L’ap depanse denniè dë-gouden-l,
Pou eseye kenbe sa li bezwen an.
L’ap bay tout rekonfò li,
Menm dòmi deyò nan lapli,
Si manmzèl di se konsa bagay dwe ye.

iii

Enben, nonm sa renmen ou fanm!
Mwen ba ou tout sa m posede,
Ap eseye konsève lanmou sān pitie w la.
Cheri, souple, pa maltrete mwen.

iv

Lè yon nonm renmen yon fanm
Anba, nan mitan nanm li,
Manmzèl ka fè li pase anpil mizè.
Si l’ap jwe misie kòm yon kòkòb,
Se misie ki dènie moun ki pou konnen.
Z’ie amoure avegle.

v

Lè yon nonm renmen yon fanm
Li pa jamè kapab fè manzèl anyen ki mal;
Li pa jamè ka vle yon lòt ti fanm.

vi

Wi, lè yon nonm renmen yon fanm.
Mwen konnen santiman sa konplètman,
Paske cheri, cheri doudou,
Ou se tout mond mwen.

Lè yon nonm renmen yon fanm.
Mwen konnen santiman sa konplètman.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson and tagged , , , . Bookmark the permalink.