Mwen pa Esklav Ankò

No Longer Slave

Aprè
Jonathan David, Melissa Helser, e Stephanie Saint-Surin

i

Ou emèveye m, ak yon melodi;
W’antoure m ak chanson d’amou.
Ou delivre mwen de èlmi mwen yo.
Tout perèz mwen yo pati.

Koral

Mwen pa esklav perèz ankò.
Mwen se pitit Bon Die.
Mwen pa esklav peche ankò.
Mwen se piti Bon Die.

ii

Nan matris manman-m,
Ou te deja chwazi m.
Renmen konn’ jan m rele.

Vi mwen transfòme;
Ou pran m nan fanmi Ou.
Sån-w koule nan venn mwen.

Koral {2x}

Mwen pa esklav perèz ankò.
Mwen se pitit Bon Die.
Mwen pa esklav peche ankò.
Mwen se piti Bon Die.

Tranz. {2x}

Wo, wo, wo o oh.
Wo, wo, wo o oh.

iii {2x}

Ou dechire lanmè pou m ka travèse l.
Neye perèz mwen nan lanmou-w.
Ou sove mwen, pou mwen ka proklame:
Mwen se pitit Bon Die.

iv {3x}

Mwen se pitit Bon Die.

Koral

Mwen pa esklav perèz ankò.
Mwen se pitit Bon Die.
Mwen pa esklav peche ankò.
Mwen se piti Bon Die.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.