Mwen p’ap Negosie w

Degaje


Harmonik

A

M p’ap negosie w.
Mwen p’ap negosie ou doudou;
Menm si w’ale, m’ap vin’ chache w kanmèm.

M p’ap negosie w.
Mwen p’ap negosie ou doudou.
Menm si w’ale…

B

Sa fè dë an’ depi mwen d’amou.
Magre tout sa mwen fè,
Pou m pa aji tankou moun fou;
Mwen konnen bien w’ap obzève m,
Pou w tande bri kouri sou mwen tout kote.
Paròl moun di fè w’ap make m;
Se sa k’ fè ou mete m nan penitans.

C

Mwen pa vle w fè m peye;
(Mwen pa vle w fè m peye.)
Mwen pa bezwen peye.
M pa vle peye pou feblès mwen.
(Se lanmou. Se lanmou. Se lanmou.)

Mwen pa vle w fè m peye,
(Mwen pa vle w fè m peye.)
Mwen pa bezwen peye,
Pou yon kado bon Die mete nan kè-m.
(Se lanmou. Se lanmou. Se lanmou.)

D

Men a prezante, mwen deside
Moutre w yon lòt moun,
Yon lòt aspèk de mwen.

Cheri pa dezekilibre m. Lè m ekri w,
Ou pa pran mil an’ pou w reponn.
Ou wè vilnerabilite m,
M’ap tann ou vin’ wete m nan penitans—
Mwen.

{Repete C, A} … … …Oo ou wo ou wo {mx}

E

Mwen toujou mande kijan ou ye.
(Oo. Oo. Ô!)
Ou pa janm’ mande m kòman mwen ye.
(Oo. Oo.)
Mwen toujou mande kijan ou ye.
(Oo. Oo. Ô!)
Ou pa janm’ mande m kòman m ye.
(Oo. Oo.)
Ou pa janm’ mande m kòman m ye.

F {2x}

Si w pa nan vi-m, pou mwen se pi gro krim
(Nan vi mwen).
Yon krim ki ka paralize m.
M’ap gad’ telefòn lan, m pa wè w ekri m.
(Ekri mwen).
Mwen konnen w gen paròl pou w di m.

Li fè m mal, jan m tande moun ap dekri
(La vi mwen).
Doudou mwen p’ape jwe viktim.
Sou entènèt la, se pa dë kout plim
(Sou do mwen),
Poutan w konnen mwen plis ke tout z’òt
K’ap pale yo.

G

Ou fè m wè gen lanmou toujou.
Ou fè m kwè gen lanmou–
Ou fè m wè gen lanmou toujou.
Ou fè m kwè gen lanmou–

{Repete F}

Fini

Mwen toujou mande kijan ou ye.
(Oo. Oo. Ô!)
Ou pa janm’ mande m kòman mwen ye.
(Oo. Oo.)
Mwen toujou mande kijan ou ye.
(Oo. Oo. Ô!)
Ou pa janm’ mande m kòman m ye.
(Oo. Oo.)
Ou pa janm’ mande m kòman m ye.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.