Mwen Là Toujou

Ti Pouchon

Toto Nécessité

i

Ala kontan m kontan, Bon Die renmen m, Li ban m kouraj, pou m sipòte wô. Ala kontan m kontan, Bon Die renmen, Li banm kouraj, pou m pa komèt betiz.

Nan kèlke ane ki te pase, mwen te tankou yon Jwif Eran. Mwen là toujou. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo fè tankou ke yo bliye m ; mwen la toujou.

Ala bèl bagay se vanite. Ou gen bèl oto pou yo prete. Wi, ou se ti bon die pou yo. Lajan nan pòch pa sa rete. Se pa repròch ke m’ap fè yo ; mwen là toujou.

Wi m là toujou. Kris kapab.

ii

Nan kèlke ane ki te pase, mwen te tankou yon Jwif Eran. Mwen là toujou. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo fè tankou ke yo bliye m. Mwen là toujou.

Ala bèl bagay se lè w gen lajan. Ou gen bèl oto pou yo vin’ prete. Wi, ou se ti bon die pou yo. Lajan nan pòch pa sa rete. Se pa repròch ke m’ap fè yo ; mwen là toujou.

Wi m là toujou wô. W’a di yo, mwen là toujou m’ap chante, apre Die. Zanmi leve m, frape m a tè. Yo pale m mal. Yo kritike m. Mwen là toujou.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

iii

Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi. Se lè fiyèl mouri pou w konn’ si gen bon marenn.

Se lè w nan problèm pou w konn’ si gen bon zanmi. Se bite m bite, m poko tonbe wo. Lè w nan pozision, tout moun rele w Ti Pouchon.

Ou rive Le Lanbi, dë boutèy wisky, douz koka, pou yo. Ou tande w pèdi djòb ou, tout moun te gentan bliye w. Se bite m bite ; m poko tonbe wo. Rele wo.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

iv

Si w’ap koute sousi, ou ka komèt betiz chak jou. Si w’ap gade sou moun, ou sanlè tonbe nan akochay.

Sosiete ap mande w, men l pa janm ofri w anyen. M p’ap koute la vi pou m al’ komèt betiz.

Zanmi leve lan nwit, l’al fè afè-l. Sa ? Ou pa konnen. Demen maten l leve, men longè otomobil li.

Mwen p’ap gade sou moun. Wi, m p’ap kopie sou zanmi. Mwen-menm, mwen là toujou, m’ap demele m o, apre Die.

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

v

A wi, sa se vre. Se nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi. Lè w gen problèm, nan touman. Ou nan tout move moman. Se lè sa pou w konnen si w gen bon kamarad, bon vwazen.

Lè w wè gen lajan, tout moun se zanmi-w. Tout la jounen : fanmi, zanmi, visit. Lajan ?

Ou temèt te gen 90 an’, depi w gen lajan, w’ap okipe jèn timoun yo deyò-a, yo rele w, yo rele w, Ti Pouchon. Granmoun lan wi k’ Ti Pouchon an. Ou wè laj li ? Lajan ? Lajan… ?

1e Istwa

Bon, moun lan pèdi. Li sot’ Okap, li pèdi. Pandan ke yo rankontre l, yo mande, « Ki fanmi w ? Ki moun ou konnen ? » : La Belle Capoise, paske l gen lajan. Lajan ?

Li sot’ Jakmèl, li pèdi, yo mande l, « Ki moun ou konn’ nan Pòtoprens ? Ki moun ou konn’ nan Pòtoprens ? » : Gerard Tadoucau, paske l gen kòb. Konprann ? Depi w gen kòb, tout moun se fanmi-w.

Moun nan sot Okap, li pèdi, nan fouye, yo mande, « Ki moun ou konnen ? » : Gerard Masucci, paske l gen anpil lajan, anpil lajan, anpil lajan.

2èm Istwa

Bon, yon flannè nan ‘on zòn, li te mèt fè tout class li, bon Filozòf, e pa Filozòf rabi non. Filozòf ki gen savwa, ki konn’ pale bèl diksion.

Pouvi ke l p’ap travay, li pa gen lajan, li pa gen respè nan zòn lan. Tout moun demake l. Y’ap fè fèt, yo pa envite l ; paske, l pa nan pozision.

Men jou w tande li vin’ nan ‘on djòb, l’ap degaje l, li kòmanse ap pase nan zòn lan,
Yo rele li enspektè. Enspektè, bonjou enspektè. Bonjou.

Li kòmanse pä chanje vwa. Li gen ti trèb nan vwa-l, ti bas, yon ti vibrèt. Vokal li kòmanse chanje ; l’ap fè kòb. Ou konprann.

Kòl nan kou-l. Ou konprannn. Li kòmanse ap pale Franse. L’ap esprime-l…lòd. Ou konn’ ki nōn yo ba l nan zòn lan ? Ki nōn yo ba l nan zòn lan ? Ti Pouchon !

Woy mon Dieu, gad’ ti Pouchon an non. Gad’ ale ti Pouchon an non Jezi. Gad’ chita l nan ‘on bèl voiture. Paske l gen lajan ; l nan pozision. E sepandan, lè l pa t’ ko nan ‘on pozision, tout moun te maltrete l. Lajan ? Lajan… ?

3èm Istwa

Gen ‘on lòt istwa. Se li k’ pr’al’ fè nou ri nèt. Gen ‘on mekanisien k’ sot’ travay, a senk è. Li rele ‘on kamionèt. Psit ! Chofè-a rete pou li. Li kanpe.

Pandan l monte, tout moun ap demake, paske l sal. Men li gen tout kle-l, [ak] zouti-l nan mėn-l. Te gen ‘on pakèt bèl medam lá. Yon tchilitchichi, ou konprann, men y’ap chache demake-l.

Lè misie sispèk yo imilie l, misie te gen on mago lajan, m pa konnen, yo te ba l bay la kay li. Li rale kòb la, l’ap feyte : san dola, dë san dola, twa san dola, kat san dola, senk san dola.

Menm ekip medam sa yo, ki t’ap meprize flannè-a, pandan yo wè mago lajan, ou konen lajan, lajan se leman, epi Dam lan kanpe li di Ti Pouchon, Ti Pouchon, rale kò-w non, pou w pa tonbe. [Sot’] nan pwen kamionèt la non. Si w pèdi yo ; si fanmi w pèdi ou. Ti Pouchon.

Ti Pouchon, gade ti Pouchon an. Ti Pouchon, gade ti Pouchon an. Rale kò-w non Ti Pouchon. Ti Pouchon, y’ap proteje lajan-w lan. Manti wi. Ti Pouchon.

Wi Bon Die, gade ‘on Ti Pouchon non. Mekanisien-an wi ! Yo bliye vie rad sal ak zouti yo. Oh oui, untel c’est mon cousin. Il etait mon condisciple. Paske l nan pozision.

… … …

Koral {2x}

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi.

vi

Lè w nan pozision, tout moun rele w Ti Pouchon. Ou rive Le Lanbi, dë boutèy wisky, douz koka, pou yo. Ou tande w pèdi djòb ou, tout moun te gentan bliye w. Wi se bite m bite, m poko tonbe wo, wo wo wo.

Fini

Fiyèl o pa kriye. Fiyèl o konsole w. Fiyèl o, pran kouraj. Se lè w nan malè pou w konn’ si gen bon zanmi. {Ti Pòl o e Wa, gade pay ak Fiyèl}.

SayZeal | Sezi l Nettm

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , . Bookmark the permalink.