Pa Gen Anyen k’ Serie

The Preacher
Kolabore

L’Ensemble Select de

Coupé Cloué

Antre {2x}

Chak chaplè gen kwa pá yo.
Chak legliz gen prèt pá yo.
Chak maison gen moun pá yo.
Chak tafiatè gen tafia pá yo.

Tout chaplè gen menm valè priyè.
Tout legliz ap preche le Christ.
Tout maison fèt pou kouche dòmi.
Tout tafiatè ap bwè pou yo soū.

S’on fason pou demontre,
Pa gen anyen k’ serie,
Fò n kolabore.

S’on fason pou demontre,
Pa gen anyen k’ serie,
Fò n kolabore—

Koral {2x}

Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
{Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore}. {Refren}

Soti

Pa gen anyen k’ serie.
Pa gen anyen anyen k’ serie.
Pa gen anyen k’ serie
Tout chaplè gen menm priyè.
Se menm priyè-a.

Li te mèt rouj. Li te mèt jön.
Li te mèt nwa.
Tout gen menm priyè-a.

Pou afè tafia menm menm, menm menm:
Se toujou menm soū-a.
Pa janm’ gen lòt soū.

Gen ‘on seri de moun k’ap divize soū-a,
Paske sa bwè ronm, sa bwè kleren.
Tout se menm soū-a.
Pa gen difedrans nan afè soū.

Paske gen ‘on seri de nèg ki renmen ronm.
Yo renmen ronm.
Gen ‘on lòt seri k’ pa renmen ronm,
Paske yo di w ronm lan ap chofe radiatè yo.

Gen ‘on seri k’ renmen kleren,
Paske yo di w kleren se rafrechi.
Gen ‘on lòt kalite menm menm, menm menm,
Se avèk siv yo bwè kleren an…
Avèk lay yo bwè l.

Pa gen anyen k’ serie.
Epi, yon sèl bagay m konnen,
Depi w tande ou wè gròg ap deroule yon kote,
Boutèy pa ret’ a tè. Demache boutèy.
Mache moutèy. Mache boutèy.

Mache boutèy. Mache boutèy.
Mache boutèy.
Boutèy pa ret’ a tè. Mache boutèy.
Pa gen anyen k’ serie.
Pa gen anyen k’ serie.

Fini {2x}

Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.
Pa gen anyen k’ serie.
Fò n kolabore.

Pa gen anyen k’ serie. {Ale}

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.