Pale avè’ M ań Ayisien

Ekzèsis Lengwistik

Dë tafiatè soū chita sou yon ban. Youn te tonbe, blese, kò-l t’ap koule sån sān sès, e sa pa t menm deranje l. Ak dènie san goud li te rete, li kòmande yon lòt gròg. Yo di l dejwe. Machann lan pè di li non li bwè ase, epi yon vandè là pou vann tou.

Ki problèm pá lòt la menm?

Mwen pa konnen. Nōn li se Kayen. Yo di li te ale lekòl pou aprann lī dwa. Li fini. Apre chache trouve travay, sān jwenn anyen, li pèdi la pê nan tèt li. Li di, alkòl la konsole l.

Enben, se pou misie fè biznis pá-l, angis de bwè avèk lajan prete.

Se yon sèk visie wi li ye. Yon ti kleren pou bliye problèm yo. Tròp tafia, epi youn pèdi tout kontròl. Èske w gen pán? Jere vi-a bien tande. Manje avrán ou avèk kè poze, e tèt nan plas pito. Danse kòmpā ou lanteman, dë pā pä dë pā. Èske sa trò dí; trò difisil pou konprann?

Non, ou mèt pale avèk li wi. Se Kreyòl li ye, e yon moun bien eklere. Yon Jeremien tankou Syto ak Wanito. Ou pa bezwen pale fò. Pale klè; pale bien. Pale senpleman. Pale avèk li ań Ayisien.

© SayZeal | Sezil Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.