Renmen Ou

Encyclopedie

Loving You

Nu Look

i

Yon jou maten ou pran papie,
Ou di m lanmou pa ekziste.
Ak dlo nan je-w, tout cheve-w degaye,
Ou tonbe kesione m, sou sa yo rakonte w.
Presion la ri, ak les on dita,
Soti pou fè m pèdi kredi.
Je t’en supplie, ne me dit pa que c’est fini.
On a trop des souvenirs.
Tu restes encore mon seul desirb.

ii {2x}

Ou di m pa renmen w ankò.
Ou di m pa bezwen w ankò.
Tout la jounen w’ap pale wo wo
Ou pa nan kè-m cheri.
Mwen konfese w tout peche-m.
S’on fason pou w te padone m.
Malgre sa w’ap mepreze m wo wo.
W’ap fè m pèdi la rezon on on.

Koral

Loving you is what I do best.
When I hold you, my heart skips a beat.
Loving you is what I do best.
You’ll always be above the restc.

iii

Lè tout zanmi-m te vire do ban mwen,
Se ou k’ te bò kote m o.
Menm m kriye, ou te konn kriye avè m;
Si w gen ‘on dola, nou separe l.
Anpil fwa m te di la vi-m fini,
Ou toujou ap demanti m.
Se ban m lanmou, banm fòs, ban m kouraj:
Kouman m t’ap fè bliye ee ee ew?

Koral

Renmen ou se sa m fè pi bien.
Chak fwa m’anbrase w, ou koupe sou mwen.
Renmen ou se sa m fè pi bien.
W’ap toujou distenge pami rès yoc.

Tranz.

Pada peda pada, papa peda pada.
Pada peda pada, chap poup pap poup pap pe.

Danse, danse, danse; danse ploge.

Chaylala. Chaylala hay.
Chaylala. Chaylala hay.

iv

(Mwen pr’al’ pale manman-w pou ou).
Pa pale, pa pale, pa pale l ô.
(M pr’al’ pale manman-w pou ou).

(Mwen pr’al’ pale manman-w pou ou).
Pa pale, pa pale, pa pale l ô.
(M pr’al’ pale manman-w pou ou).

v

Ou te di m nou kite.
Mwen te di w aksepte.
Mwen konnen nan fon kè-w, se pa t’ sa w vle.
Ou konnen nan fon kè-m se pa t’ sa m vle.
[Ou] mete moun siveye m,
Pou di w si m m’ap fete.
Ou menm ale sou tonb abandone,
Fè seremoni pou w kapab bliye m.

vi

You know baby you’re my girl.
I’ll let it be known to the whole wide world .
You know baby you’re my girl.
I’ll let it be known to the whole wide worldd.

{Repete v}

vi {pou fini}

Ou konen cheri ou se sèl fanm mwen.
M’ap deklrare l fè tout mond lan konnen.
Ou konen cheri ou se sèl fanm mwen.
M’ap deklrare l fè tout mond lan konnend.

SayZeal | Sezi l Nèttm
a tripotay
b M’ap sipliye w, pa di mwen sa fini. Nou gen tròp souvni. Ou rete ankò sèlman sa m dezire.

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.