Jezi, Dlo ki Bay la Vi-a

Jezi Dlo ki Bay la Vi-a


Finètte Pierre

i

Jezi se dlo k bay la vi-a.
Depi lè m bwè dlo-a,
M pa janm’ swaf ankò.

Li koupe tout swaf
Ke mwen te geyen.
Depi lè m bwè dlo-a,
M pa janm’ swaf ankò.

Koral

Zanmi mwen—
Li se Bon Zanmi-m.
Doktè mwen—
Li se Doktè mwen.

Konseye-m—
Li se Konseye-m.
Avoka-m—
Li se Avoka-m.

ii

Jezi se pi bon Zanmi m geyen.
Depi lè m rankontre L,
M toujou mache avè L.

Li poko jan-mè
Fè mwen defo;
Okontrè, se mwen menm
Ki toujou fè L kriye.

Koral

Zanmi mwen—
Li se Bon Zanmi-m.
Doktè mwen—
Li se Doktè mwen.

Konseye-m—
Li se Konseye-m.
Avoka-m—
Li se Avoka-m.

iii

Dlo ki bay la vi-a,
Li pa lòt moun—Se Jezi.
Dlo ki sanktifie-a,
Li pa lòt moun—Se Jezi.

Dlo k bay gerizon-an,
Li pa lòt moun—Se Jezi.
Dlo k bay libète-a,
Li pa lòt moun—Se Jezi…

iv

Kouri, vini, vini bwè dlo sa.
Ou p’ap janm’ swaf ankò.
Ou p’ap janm’ swaf ankò.

Kouri, vini, vini bwè dlo sa.
Peche w yo lave.
Peche w yo lave.

v

Kouri, vini, vini bwè dlo sa.
Malad ou va geri.
Malad ou va geri.

Kouri, vini, vini bwè dlo sa.
Ou deja libere.
Ou deja libere.

Koral

Zanmi mwen—
Li se Bon Zanmi-m.
Doktè mwen—
Li se Doktè mwen.

Konseye-m—
Li se Konseye-m.
Avoka-m—
Li se Avoka-m.

Fini

Vini, vini, vini bwè dlo sa.
Ô, ou p’ap janm’ swaf ankò.
Ou p’ap janm’ swaf ankò.

SayZeal | Sezi l Nèttm

Google Translate | Microsoft Translator

This entry was posted in Chanson, Medite and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.