Bon Die Ou Fidèl

Bondie W Fidèl


Delly Benson ak
Cassandra Guillaume

Kòmansman

Bon Die W fidèl. Bon Die W fidèl
Ou fidèl. Amèn.

i

Menm si gro dlo yo ta vin’ pi fò,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Menm si m pa ta wè rout pou m pase,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Menm si tout moun ta leve kont mwen,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Koral (2x)

Bon Die, Ou fidèl.
Ou p’ap janm’ pa là.
Nan nenpòt sa m ye, m’ape fè W konfians,
E mwen konnen W’ap aji.

ii

Menm si lanmè-a vin’ pi move,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Menm si van ta sanble vin’ pi fò,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Menm si moman yo vin’ pi fènwa,
Kè-m p’ap sote.
Bon Die, m konnen W fidèl.

Koral (2x)

Bon Die, Ou fidèl.
Ou p’ap janm’ pa là.
Nan nenpòt sa m ye, m’ape fè W konfians,
E mwen konnen W’ap aji.
… … …

Tranzision

Alelouya! (Alelouya!)
Wi Bon Die-m lan fidèl.
Bon Die-m lan fidèl.
Mwen leve vwa-m chante.

iii

Wi Ou fidèl; Segnè, wi Ou fidèl.
Wi Ou fidèl; Yawey, wi Ou fidèl.
Wi Ou fidèl; Segnè, wi Ou fidèl.
Wi Ou fidèl; Papa, wi Ou fidèl.

iv

Jezi, W toujou là.
Ou p’ap janm’ pa là.
Nan nenpòt sa m ye, m’ape fè W konfians,
E mwen konnen W’ap aji.

Koral

Bon Die, Ou fidèl.
Ou p’ap janm’ pa là.
Nan nenpòt sa m ye, m’ape fè W konfians,
E mwen konnen W’ap aji.

Finisman

E mwen konnen W’ap aji.

SayZeal | Sezi l Nèttm

 

This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.