Glwa Ou

Glwa Ou


Stanley Georges

Antre (2x)

Ou ouh ouh ouh, ou ou ouh
Ouh ouh ouh, ou ou ouh
Ouh ouh ouh, ou ou ouh.

Pati 1

Tout miray—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout barikad—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout konneksion—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout relasion—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Koral (2x)

(Glwa ou, Yawey :
Glwa ou se tout priyorite-m.
Glwa ou, Yawey :
Glwa ou se pozision la vi-m).

Pati 2

Tout langaj—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout konpòtman—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout ōtèl—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Tout planifikasion—
Ki anpeche mwen wè glwa ou :
Se pou yo tonbe. Se pou yo tonbe.

Koral (2x)

(Glwa ou, Yawey :
Glwa ou se tout priyorite-m.
Glwa ou, Yawey :
Glwa ou se pozision la vi-m).

Refren (mx) {Konkouran ak Lib}

(Glwa ou. Glwa ou. Glwa ou.
Alelouya !)

Glwa, glwa, glwa, glwa, glwa…
Glwa ou plen plas sa.

Lib : Prèch/Temwayaj

[Glwa. Glwa ka fè l.
Tout sa w te pèdi, akoz ou jwen glwa sa,
L’ap restore.

Tout barikad, tout ōtèl, tout drese devan w.
Glwa. Glwa. Glwa ap ouvri pòt ba w pase.

Glwa ap kase chèn ; l’ap woule ròch.
O nōn de Jezi.

Glwa leve defi.

Li anvayi espas la. Li plen espas la.
Li ranpli espas la. Li geri malad.]

Soti (2x)

Glwa ou. Glwa ou. Glwa ou.
Alelouya !

SayZeal | Sezil Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.