Kouri sou Problèm ou an

La Bib di konsa David kouri sou Goliat (1 Samièl 17:48).

Mwen gen enpresion, youn nan bagay ki te lage Goliat a tè jou sa, se te sezisman. Avan menm kout ròch la te frape l, sezisman te kòmanse fè l tranble. Goliat se te yon toro: men wotè-l, men grosè-l. Tout la vi-l, li abitie wè, depi l parèt nan yon zòn, tout moun ap kouri lwen de li ak perèz. Lè l gade wè, pou premie fwa nan vi-l, ti David, angiz pou ap kouri pou li, ap vin’ kouri sou li, Goliat te choke ak sezisman, avan menm kout ròch la te fè l tonbe.

Mwen tande l’Etènèl ap di w, «Kouri sou problèm ou an. Pa kite problèm lan domine w; domine problèm lan.» –Grégory TOUSSAINT

SayZeal | Sezi l Nèt tm

This entry was posted in Konsèy, Medite and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.