Lè yon Fanm Renmen w

Va et Vient


Stanley Toussaint
(Alias Tantan)

i

Lè yon fanm renmen w,
Li renmen w tout bon.
Li renmen w ak tout kè…-l.

Lè yon fanm renmen w,
Li renmen w tou’ sèl.
Devan tout gason sou la tè,
Se ou k’ pi bèl.

ii

Li ba ou chans,
Malgre enfidèlite…-w.
She still loves you a.

Se ou ki bay la vi-a sans,
Paske l deja aksepte w—
Aksepte ou jan ou ye.

Koral {2x}

(Lanmou p’ap janm’ fini,
Lanmou p’ap janm’ mouri,
Lè ou jwenn yon fanm ki renmen w).

iii

Lè yon fanm renmen w,
L’asepte soufrans ;
E poutan, l fè w konfians.

Lè yon fanm renmen w,
Li renmen w avèk nanm.
Li gade w ; Li ouvè dë bra-l.
Li di, « Cheri m renmen w. »

iv

Se tankou, sou la tè
Pa gen pèsòn ki ekziste.
Ou menm sèlman ki rete.

Se tankou, premie lanmou
N pa ka bliye.
Ti randevou
Lè n’ap soti lekòl.

Koral {2x}

(Lanmou p’ap janm’ fini,
Lanmou p’ap janm’ mouri,
Lè ou jwenn yon fanm ki renmen w).
… … …

v

Lè yon fanm renmen w :

{Li renmen tout bon,
Li renmen w a tout kè-l.
Li ba ou rezon—
Rezon pou w ekziste}. (2x)

vi

Tou’ le jou, tou’ le jou,
Tou’ le jou, tou’ le jou,
L’ap panse a ou. (A ou).

Tout kote, tout kote,
Tout kote, tout kote,
L’ap pale de ou. (Pale de ou).

vii

Se tout tan, lè l gade,
Z’ie-l tonbe nan z’ie ou,
Li souri ba ou. (Souri ba ou).

Tout la nwit, tout la nwit,
Tout la nwit, tout la nwit,
Se Doudou, Doudou.

v

Lè yon fanm renmen w :

{Li renmen tout bon,
Li renmen w a tout kè-l.
Li ba ou rezon—
Rezon pou w ekziste}. (2x)

Koral {2x}

(Lamou p’ap janm’ fini,
Lanmou p’ap janm’ mouri,
Lè ou jwenn yon fanm ki renmen w).

SayZeal | Sezi l Nèttm
a Li (fanm lan) toujou renmen w.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.