La Rèn Solèy

Ernest Salvant

Milouri
Tinès Salvant

Koral

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.

i

Mwen kontan anpil ke m rankontre w.
Paske l pa fasil, m’ap profite w.
M’ap di w bèl ti mo, pou fè w kontan.
Mayen w; ba w ti bo, tout an chantan.

Cheri, bèl lady, m’ap fè ou dròl.
M’ap fè ou fremi ak bèl paròl.
Dë z’ie nou kwaze, dife grennen.
An n’al’ paweze mėn dan la mėn.

Koral

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.

ii

Ou fè kè-m kase lè ou gade m.
Kò anm tresayi, lè ou touche m.
Lè m lī nan je ou, mwen wè bonheur.
Tout ou se lanmou; ou fè m bèbè.

Koral (2x)

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.
… … …

iii

Milouri, se ou ki pi bèl.
Nan tout fanm sou la tè, ou beni.
Si m pa t’ genyen ou, bèl manmzèl,
Mwen t’ap tankou yon kò sān vi.

{Alt.} Milouri cheri, gras a Bon Die,
Nou p’ap janm’ peri; n’ap kontinie.
Pataje lanmou san fatige.
Lan nwit kou le jou, n’ap ret kole.

Fini (mx)

Milouri, bèl, La Rèn Solèy.
Bouch aw dous pase gato mièl.
Lè w souri, pòt ouvri nan sièl.
Milouri, ou se yon mèvèy.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.