Ban m Goute w

Ban m Goute w

M’Anvi Goute W

Roody Roodboy

Dialòg {konkouran}

Beta:

M di w, m pa renmen sa.
Ou toujou ap fè m wont devan moun.
Ki problèm ou? Ou toujou ap fè sa.
Mwen di w, m pa renmen l.
Vakabon.

Alfa:

Pe bouch ou là. Kisa w ye menm?
Se bèl ou bèl ki fè w là wi ou menm.
Fout ou deyò.
Makak. Malerèz.

Beta:

Elo? Kiyès ki lá?

Entre

M’anvi goute w, te w, te w, te w, te w…
Ban m goute w, te w, te w, te w, te w…
Man, m’anvi goute w, te w, te w, te w, te w…
Ban, ban m goute w, te w, te w, te w, te w…

i

I want you so bad, yeah 1.
M’anvi wè w sān rad girl.
M’anvi bobo w;
M’anvi mòde w,
Touche w, pou m devore w,
Bere w ak lang mwen.

M’anvi fè w jemi (jemi jemi).
M’anvi fè w rejwi (rejwi).
M’anvi fè w bliye kote w ye-a (ye-a).
M’anvi w fè m bwè tout dlo kokoye-a.

M’anvi fè w swe.
M’anvi w fè m bouke.
M’anvi w fè m dous.
Baby, m’anvi love (eh).
M’anvi w bwè nesle-m.
M’anvi bwè lèt ou,
Karese w nan zòtèy,
Jouk tan m rive nan tèt ou.
Ay ay ay ay…!

Koral

M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe. (Ban m goute w)
M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe.

ii

Mwen anvi manje chiklèt ou,
Pandan w’ap souse piwili-m.
M’anvi w pran m pou bisiklèt ou,
Pou w’ap pedale m epi woule m.
M’anvi wè w k’ap lage dë-gidon-m.
M’anvi wè w tounen ti bebe,
Pou w’ap tete nan bibon-m.

M’anvi w kale je-w nan je-m,
Pandan m’ap detache bouton rad yo.
Fè w kenbe antèn mwen,
Pandan m’ap devire bouton radio-w.

M’anvi varie; M’anvi fou; M’anvi loko.
M’anvi pou n’ap fè lòbèy,
Pou n filme-l. Fè ti foto.
M’anvi pran sant ou;
Sere w nan bra-m. M’anvi kwoke w.
Menm si lestomak mwen papita,
M’anvi pote w, Baby.
Ay ay ay ay…!

Koral

M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe. (Ban m goute w)
M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe.

iii

M’anvi fè ti bo-a (bo-a),
Sou po-w, fè ti koka (koka).
M’anvi tòtòt ou tankou mango fransik.
M’anvi prije w,
Epi bwè w sān dlo, sān sik.

M’anvi kapote w,
Monte sou ou, galope w.
M’anvi fè w pase anlè.
Wi, m’anvi pilote w.
M’anvi gagari,
Ak ti dlo k’ nan kanari-w.
Lè kòk mwen chante, kokoriko pou kanari-w.

M’anvi download ou Baby,
Paske m chaje megabyte.
M’anvi w depoze tèt ou sou kè-m,
Pou w tande jan ke l’ap bat.
Rete cool. Fè kò w fè chè-de-poul.
Menm sa w pa ta imajine-a,
M’anvi pran gou-l.
[M’anvi] fè w rele.
Ay ay ay ay…!

Koral

M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe. (Ban m goute w)
M’anvi goute w Bebe. (Ban m goute w)
Ban m goute w Bebe.

SayZeal | Sezi l Nèttm
1 Mwen tèlman vle ou. Mwen tèlman anvi w.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.