Mete Sik sou Bonbon-m

Anna Pierre


Anna Pierre

Koral A

Vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Vin’ mete sik sou bonbon-m,
Papi cheri, pou w sa fè mwen dous.

Ou…, vin’ mete sik sou bonbon-m.
Vin’ simen sik sou bonbon-m.
Si w pa met’ sik sou bonbon-m,
Papi cheri mwen p’ap sa kenbe.

i

Chak jou, w leve, w’ale travay.
Ou rantre bien ta la kay.
Ou pa janm’ ban mwen yon ti chans,
Pou nou fè yon ti romans.

{Repete Koral A}

ii

Fò m di sa ki verite,
Mwen pa nan nesesite.
Ou ban mwen tout sa k’ ekziste.
Senpleman ou refize:

{Repete Koral A} … … …

Koral B

Si w pa met’ sik sou bonbon-m,
Papi cheri, mwen p’ap sa kenbe.
Si w pa met’ sik sou bonbon-m,
Papi cheri, mwen p’ap sa kenbe.

iii

Ou ban m lajan; ou ban m bèl auto,
Yon bèl kay, ak tout pitit,
Men ou refize ban m yon chans,
Pou nou sa fè yon ti romans.

{Repete Koral B}

iv

Chak ane mwen ań Eròp,
Bijou diaman, mwen chaje ak sa.
Men senpleman, ou refize,
Vini mete sik sou bonbon-m.

{Repete Koral B}

Paròl

Wouy…, Papi, si w pa mete sik la,
W’ap pèdi m wi.
Genlè w konprann se lajan sèlman
M bezwen.

Fò w fè m dous tou Papi.
Chak jou w leve, se travay;
Travay, sān rete.

Le swa lè w rantre, ou tèlman fatige,
Depi nan pòt la, ou kòmanse dòmi.
Pa met’ sik sou bonbon-m, han–

W’a wè sa k’a rive!
Talè konsa, se nan djakout nèg Okap,
W’a wè m’ap pase.

{Repete Koral A}

{Repete Pati i}

{Repete Koral A}

Fini

Vin’ mete. Vin’ simen.
Vin’ mete. Vin’ simen. Vin’ mete.
Vin’ mete. Vin’ simen.
Vin’ mete. Vin’ mete. Vin’ mete.

Vin’ simen. Vin’ mete.
Vin’ mete. Vin’ simen. Vin’ mete.
Vin’ mete. Vin’ simen.
Vin’ mete. Vin’ mete. Vin’ mete.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.