Paka Viv Avè’ L – Paka Viv Sān Li

King Rete King


Wendy ak Shishie

(It’s magic Baby).

i  {Wendy}

Li se tout sa m rayi,
Tout sa m renmen,
Tout sa m bezwen,
E se tout sal mennen.
M renmen tout sa l fè;
Tout jan l ye.
M veye tout ti jès.
M veye tout sa k’ brennen.

M se definision tout sa krezi  ye.
M pa vle wè l, men l se tout sa m desire.
Li fè m konn sa k’ lanmou e tout sa plezi ye.
Sèl li k’ konpatib avè’ m nan tout sa m mezire.

Son lanmou de grandes choses.
XXL.
Yon lanmou sikre-sale
Yon lanmou sik-sik-sèl.
Lè m malad, pou m geri,
Fò m jwenn yon kiss plis elle.
Lè l pa la, m pa kapte, m tankou Digicel.

Koral {Shishie}

Li fè m tout sa m rayi,
Fè m kwè tout sa k’ pa vre.
Pa wè la vi-m sān li;
Poutan, se tout sa m pa vle.

{Mwen pa ka viv avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li).
Mwen pa ka viv… avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li).} {2x}

ii {Shishie}

Nou pa pase dë jou sān n pa goumen,
Men m pa konplè, lè m santi l lwen.
Li se tout sa m rayi,
Men s’on medikaman li ye pou mwen.

Li fè m adikte;
L fè kè-m palpite.
A chak fwa m deside ale,
M pa ka kite l.

Li fè m santi m bien;
Fè m santi m’ap viv.
Chak jou ban m manti,
Fè m santi m nayiv.
Li se gròg mwen,
M pa gen jou m pa iv.
M pa ka kontrole m o,
Qu’est ce qui m’arrive?

Li fè m adikte;
L fè kè-m palpite.
Li fè m ako;
A chak lè m deside ale,
M pa ka kite.

iii {Wendy} 

Yo. Li fè m aksepte manti,
Poutan m konn’ verite.
Sa m santi-a pi fò,
Poutan konn’ vle lite.
Chak jou k’ pase, m d’amou plis,
Men chak jou m konn’ vle kite.
Menm player m pa ye ankò;
M’evite chak kou l merite.

iv {Shishie/Wendy}

>Li konn’ jan pou l fè m piti.
Li konnen m pa care.
>Li konnen l ka fè m obeyi,
Menm si m pa kwè.
>M konnen l renmen m,
Men m gen dout m pa klè.
>E nou tou’-lè-dë avèg,
Nou konsian, men n pa care.

v {Wendy}

Si w enpeche m goute siwo sa,
M kapab fè yon kā.
M p’ap kite w kounia, ni tou
M p’ap ka fè l nan ta.
E pou sa l fè pou mwen,
Pa gen ‘on lòt k’ap ka fè yon kā.
Kè m nan men-l, e m reziyen m,
M p’ap ka fè yon pȧ.

{Shishie} Ou p’ap fè ‘on pȧ?

Koral {Shishie}

Li fè m tout sa m rayi,
Fè m kwè tout sa k’ pa vre.
Pa wè la vi-m sān li,
Poutan se tout sa m pa vle.

{Mwen pa ka viv avè’ l,
(Poutan m pa ka viv sān li).
Mwen pa ka viv… avè’ l…,
(Poutan m pa ka viv sān li).} {2x}

Fini {Shishie}

M pa ka viv sān li.
Yeah yeah. Yeah yeah. Yeah yeah.

(Magic touch).

SayZeal | Sezi l Nèttm

Dialog

Teyat. Sèn 1

{Son dlo k’ap koule}.
{Shishie [Madanm lan] ap lave rad, epi li trouve
Yon po kapòt nan pantalon Wendy [Mari li]}.

Shishie. Wendyyy!

{Wendy etèn dlo-a, epi soti nan douch lan}.

Wendy. Sa w gen la Cheri?

{Shishie dirije z’ie li sou po kapòt la}.

Windy. An sa. Sa [se] yon chiklèt li ye.
Yon chiklèt modèn.

Shishie. Chiklèt modèn?

Wendy. Wi.

Teyat. Sèn 2

Shishie. Ou p’ap fè ‘on pȧ ?
Si w wè sa, ou pr’ale wi cheri.
Ou pr’ale.

Wendy. Enben. Oke.

Shishie. Hmm.

Vwazin. Ô, vwazen, ou genlè ap kite kay la.

Wendy. Kite kay?
Madanm mwen ki apèn mete deyò lá wi.

Vwazin. Enbe, se là m rete.
Si w vle, ou ka pase nwit lan wi.

{Wendy te pare pou aksepte propozision an,
Men apèsi Madanm li ap jere sitiasion an}.

Wendy. Ô, se vre. Tout bagay enkli.

Vwazin. Ô wi.

Wendy. Ah, enbe si w wè sa,
Li p’ap posib non Cheri.
Non sèlman m renmen Madanm mwen, epi
M fidèl. M fidèl, e
Jan m’ap gade w la là, ou pa tèlman style mwen.
M pa enterese.

Vwazin. Mm.

{Madanm lan aproche tou’ dousman.
Li tòde ponyèt Mari li, ki rele akoz de pèn lan}.

Wendy. Ahhh!

Shishie. Se mwen wè là. Se mwen wè là.
Ou ta pr’al avè’ l.

Wendy. Se pa vre.

Shishie. Gade, sa w’ap vann là?
{Adrese akvèk vwazin lan}.

Vwazin. Chipe.

Shishie. Mm. Ak je krapo-w la. Bouda kòde.

An n’al’. An n’ale. {Adrese ak Mari li}.
Se problèm sa m gen avè’ w la.
Ou toujou ap fè m bagay m rayi.

Teyat. Sèn 3

{Twa mwa pi ta, aprè diskision sa,
Mandanm lan t’ap lave ankò.
Fwa sa, li trouve yon pantalèt tong ki pa pou li, nan pòch Mari li}.

Shishie. Wendyyy!

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.