Vini la Kay Mwen

Konpa Kreyòl

Viens Chez Moi

Konpa Kreyòl

i

Sa fè ‘on semèn m’ap chache w,
Tout sa mwen fè, m pa ka jwenn ou.
Telefòne, ou pa reponn.
M t’ape mande kote ou fann.

Cheri mwen te bien bezwen,
Yon bagay ase enpòtan.
Ou te konnen mwen anvi wè w.
Aswè-a se bien le monman.
Ou t’ap plenyen kay pa janm’ vid,
Aswè-a yo vle kite m viv.

Koral

Vin’ la kay mwen. Mwen gen kle yo.
A nou sèl, chanm yo ap ye aswè-a.
Pa okipe w de ti frè mwen an,
M’ap deplase tout chèz yo,
Li p’ap kapab jamè wè nou 1.

ii

Cheri pa di m ou pa kapab,
Ni ou pa vle santi w koupab
E si manman-w fè move sȧn.
Aswè-a tout moun sou kalman.

Cheri mwen te bien bezwen,
Yon bagay ase enpòtan.
Ou te konnen mwen anvi wè w,
Aswè-a se bien le monman.
Nou fè lontan nou pa love,
Aswè-a nou p’ap negosie.

Koral

Viens chez mois. J’ai les clefs.
A nous seuls, les chambres seront ce soir.
Ne t’occupe pas de mon petit frère.
J’ai enlevé toutes les chaises,
Il ne pourra jamais nous voir 1.

iii

Yon sèl moman,
Nou ka pa jwenn ankò.
An nou profite,
Pa kite li pase.

Cheri manvi w.
Se tout sa mwen vle di w.
M’ap sipliye w,
Cheri pou w ban m karès.

iv

(Karese w). Cheri m’anvi.
(Karese w). Manvi karase w.
(Karase w). Mwen vle miyonnen w.
(Karase w). Manvi w. Manvi w. Manvi w!

… …. …Only lui 2.
Kot Tamara soti?
… … …

Koral (2x)

Vin’ la kay mwen. Mwen gen kle yo.
A nou sèl, chanm yo ap ye aswè-a.
Pa okipe w de ti frè mwen an,
M’ap deplase tout chèz yo,
Li p’ap kapab jamè wè nou.

SayZeal | Sezi l Nèttm
2 Li-menm sèl. Yon melanj Anglè-Fransè.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.