Cheri n paka Ansanm

M Pr’al’ Nan Peyi-m

Nou paka Ansam

TroubleBoy Hitmaker ak Fatima

i {TroubleBoy}

Antouraj ou di m s’on Ti Frekan.
Ou sot’ nan ’on klas sosial diferan.
Sa pa anpeche nou fè dife pran.
Sitou lè w avè m, m’ap ouvè kò-m,
Tankou ’on Ti Pedan.

Cheri ou fè m vin’ romantik.
Ou fè m santi m bien,
M pa ka ba w manti.
Ou wè avè m ou pa gen avni—
Ou gentan ranplase m pä yon lòt,
Sān ou pa mande m avi-m.

Cheri w s’on fanm marie;
Mwen son varie.
Se wonn lan m te vin’ gaye.
Mwen pa t’ vin’ pou m rete.
Ou toujou di, fò m remèt ou,
Chak fwa m prete w.

Koral 2x (Alfa/Beta)

Se pa vle m pa vle avè w.
Se pa renmen ke mwen pa renmen w.
Cheri n pa ka ansanm.
Cheri n pa ka ansanm.

ii {Fatima}

Mwen te fin’ abitie.
Mande jan m’adikte.
Men se domaj ke nou p’ap ka soude.
Mwen s’on fanm marie;
Mari-m dwe respekte.
Se mwen sosiete-a gen pou l kondane.

Mwen y’ap kondane,
Mwen y’ap imilie,
Yo p’ap aksepte, paske se fanm mwen ye.
Ou konn’ jan sa ye ; jan yo ka jije m.
Tanpri an n kanpe.
Cheri m p’ap kontinie.

Non nou pa ka ansanm.
Se vre ou nan sȧn-m.
M ta vle n’ansanm,
Men fò k’ mwen pran sȧn-m.
Se te ‘on ti moman nou te dwe aksepte.
Se te ‘on kontrefè, ki pa reyalite.

Koral 2x (Alfa/Beta)

Se pa vle m pa vle avè w.
Se pa renmen ke mwen pa renmen w.
Cheri n pa ka ansanm.
Cheri n pa ka ansanm.

iii Altènate {Beta/Alfa}

>Lè mwen sonje w, sa deranje,
Kwè mwen si ou vle.
Se ou ke mwen te vle,
Menm si sa pa t’ ka mache.

>Mwen sonje w tou.
M pa ba w manti, m kwè nan ou,
E m kwè nan lanmou.
M pa konn’ pouki n pa ansanm ankò.

>M te sou fè bagay serie,
Men ou pa t’ ko pare.
Se jwe ke w te vle jwe,
E laj ki t’ap monte.

>Don’t hate the player;
Hate the game
1.
Menm si nou pa ansanm,
Love la still ret’ the same 2.
Yeah, yeah, yeah.

Ansanm {Inison}

Lè n’a kwaze nan la ri,
Nou va souri.
N’a sonje n te gen yon love story.
Ou va yon bèl souvni,
Yon kado k p’ap l’ouvri.
Nou va kontinie viv la vi-n,
Men cheri nou so good…, yeah 3.

Koral 2x (Alfa/Beta)

Se pa vle m pa vle avè w.
Se pa renmen ke mwen pa renmen w.
Cheri n pa ka ansanm.
Cheri n pa ka ansanm.

SayZeal | Sezi l Nèt tm
1 Pa rayi jwè-a ; rayi jwèt la. (Anglè)
2 Lanmou-an ap toujou rete menm jan. (Anglè-Ayisien)
3 Men Cheri nou tèlman bon [ansanm]. (Anglè-Ayisien)

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.