M’ap Tounen an Won

King Rete King

M’Aprann

Wendy ak Jeff Prosper

Antre {Rap}

An! Fò m te rankontre w, pou kè-m te bat fò.
Se pa dat m’ap mande pouki’ Bon Die pa t’ fè w.
Fò m te player, pou w montre m ke, m pa t’ fò.
Fò m te gen yon èx, pou m konnen, gen bagay m p’ap fè w.

E fò m te d’amou ou, pou m wè, m på t’ ko janm’ renmen.
Fò w te fè m swiv ou, pou wè, m på t’ ko janm’ mennen.
Ou fè m reyalize ke oken fanm pa t’ janm’ renmen m.
Fò n te viv ansanm, pou m wè, m på t’ ko janm’ mwen menm.

Kè-m te gen plas pou lòt, ou fè l vin’ piti.
Ou fè l vin’ sansib; lòt yo te fè l vin’ pi di.
Ou pa t’ kwè nan tripotay, e nan lòt moun ki di.
Fò m te Traka, pou w te fè m vin’ Dydy.

E depi w te bò kote-m, mwen pa t’ ka pa bien.
Ou te fè m chante plis lanmou ke Lara Fabien.
E fò m te neglije w, pou m wè jan w chè pou mwen.
Fò w pa t’ là ankò, pou m wè jan w fè pou mwen.

Fò m te deside kanpe, pou m te wè m nan ‘on kous.
E fò m t’al’ goute yon lòt fanm, pou m te wè jan w dous.
Fò w te tronpe m, pou m te kite w, pou m wè se mwen ki te pi kon.
E fò m t’al’ pou yon lòt, pou m wè se ou k’ te pi bon.

Men fò sa te rive, pou m te aprann, tout moun ka fè erè.
Relasion pa janm’ senp. Tolerans ka fè l meyè.
Petèt li te fè m mal, men w te merite padon.
Moun pà-m lan, se mwen k’ pou kreye l. Se nou tout ki pa bon.
M’aprann!

Koral

M te avè w, ou tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
Mwen renmen a’ Betty, li tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
M’al’ pran Rebeka, li tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
M tonbe sou Sophie, yo di m, se madanm yon lòt.

A la fen, m reyalize, m’ap tounen an won.
Sa fè diz an’ m’ap renmen. M pa janm’ jwenn yon bon.
Chak lè m ouvè kè-m, mwen resevwa yon blow.
Yo fini avè m. Yo tout sakrifie l.

Tranzision

Si, chak lè ou renmen, ou toujou blese.
Sonje, relasion trè senp; se nou k’ pou jere l.
Si, ou jwenn yon moun ki vle viv, kenbe mėn-l.
Pa kite l. Pa kite l…!

Soti {Rap}

Yo. Moun pá-w la pa lwen. Moun pá-w la devan je-w la.
Dèfwa, fò w ka’b padone. Fèmen je-w sou sa k’ devan je-w la.
Ap toujou gen pliziè chay; ou p’ap pot’ yon sèl.
Moun pá-w la p’ap janm’ jan w vle-l la. Li p’ap sot’ nan sièl.

Just aplike prensip la, e w’ap wè jan la vi bèl.
Tèt ansanm jere relasion, menm lè l pa fin’ bèl.
Cause w’ap toujou kite ‘on moun ki tronpe w,
Pou al’ rekòmanse ak yon lòt, ki te a’ yon moun ki te kite l,
Paske l pa t’ fidèl.

Koral

M te avè w, ou tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
Mwen renmen a’ Betty, li tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
M’al’ pran Rebeka, li tronpe-m, m’al’ pran yon lòt.
M tonbe sou Sophie, yo di m, se madanm yon lòt.

A la fen, m reyalize, m’ap tounen an won.
Sa fè diz an’ m’ap renmen. M pa janm’ jwenn yon bon.
Chak lè m ouvè kè-m, mwen resevwa yon blow.
Yo fini avè m; yo tout sakrifie m.

SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.