Padon

Enspirasion


Fatima Altieri ak TroubleBoy Hitmaker

i (Fatima ak entèjeksion)

Padone m.
Si tout fwa ou ta kapab.
(No).
Si tout fwa ou ta fè sa,
(No).
M promèt ou se dènie fwa.
(Ki mele m ; ki mele m).

Padone m.
M pa konn’ sa k’ te rive m lá.
(Se konsa w ye).
M pa konn’ pouki m’aji konsa.
(Ou ban m fo promès).
Ou mèt kè mwen se dènie fwa.

M fè efò pou m chanje sa.
M pa konn’ sa ki rive m lá.
Si mwen pèdi w, mwen k’ fè sa.
Ban m yon chans pou m korije sa. Eh.

Koral (Fatima ak entèjeksion)

Mwen pa gen eskiz pou m ba w,
Ba w, ba w, ba w, ba w, ba.
Cheri mwen koube m bien ba,
Ba, ba, ba.

M’ap mande w padon pou sa…
(M p’ap ka padone w).
M’ap mande w padon pou sa a a a.
(M p’ap ka padone w).

ii (Trouble Boy)

Ou fè m kite fanm ki t’avè’ m lan.
Genlè se mwen ki an devèn lan.
Lanmou sa fè m la pèn.
Kèt, ou ban m pawòl plis pase ‘on bon jènjan.

Ou te gen moun pa-w,
M te gen moun pa-m tou.
Ou fè m d’amou ;
Si pa t’ gen tèt, m t’ap fou

Pou m ta tounen avè’ w, fò m ta bon jan fou.
Non, non, non, non, non. Eh.
Ou konnen m renmen w ;
Ou konn’ feblès mwen.

Ou menm konn’ kijan pou w jwe nan tèt mwen.
Fwa sa moun sa m genyen an,
Pou ou m p’ap kite l.
Sipann rele m ; sispan panike m.

Koral (Fatima ak entèjeksion)

Mwen pa gen eskiz pou m ba w,
Ba w, ba w, ba w, ba w, ba.
Cheri mwen koube m bien ba,
Ba, ba, ba.

M’ap mande w padon pou sa…
(M p’ap ka padone w).
M’ap mande w padon pou sa a a a.
(M p’ap ka padone w).

iii Altene (Alfa/Beta)

>Lanmou sa vire m,
Vire m, vire m, vire m, vire m,
Li fè m toudi.

>Lanmou sa vire m,
Vire m, vire m, vire m, vire m,
Li fè m toudi.

iv (Trouble Boy)

Nou kite, nou tounen.
N kite, nou tounen.
N kite, nou tounen.
Fwa sa tròp.

Nou kite, nou tounen.
N kite, nou tounen.
N kite, nou tounen.
Fwa sa stop.
M p’ap padone w.

Koral (Fatima ak entèjeksion)

Mwen pa gen eskiz pou m ba w,
Ba w, ba w, ba w, ba w, ba.
Cheri mwen koube m bien ba,
Ba, ba, ba.

M’ap mande w padon pou sa…
(M p’ap ka padone w).
M’ap mande w padon pou sa a a a.
(M p’ap ka padone w).

SayZeal | Sezi l Nèttm

 

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.