Ale

Enspirasion


Fatima Altieri

i

M bezwen yon souf.
Li lè pou m leve pie-m.
Trò lonton m’ap kabicha,
Li lè pou m reveye m.

Pou m avanse, m konnen,
Gen kòd pou m demare.
E fòk mwen elwagne m
De negativite…, ehe ehe e.

Koral

Kite m’al’ kreye destine m.
Denmen mwen,
Se mwen k’ pou jere l. (2x)

Ale, ale. Pou libere m.
M pa ka rete.
Oho oho.

ii

Fason n panse, konn’ deranje m.
Jan n jije lòt, sa konn’ trouble m.
Move panse ka afekte m.
Kite m al’ fè ‘on ti medite.

M pa vle tande w !
Paske, dèfwa, ou pa di verite.
Sa w’ap preche-a, mon frè,
Se pa janm’ li ou pratike.

Ou toujou là pou montre m.
[Ou] toujou là pou dikte m.
Chemen ou poko pase,
Men poutan ou vle gide m.

Koral

Kite m’al’ kreye destine m.
Denmen mwen,
Se mwen k’ pou jere l. (2x)

Ale, ale. Pou libere m.
M pa ka rete.
Oho oho.

iii

M pa vle tande l !

Y’all tried to bring me down,
But I’ll never go down 1.

Fini

Ale, ale. Pou libere m.
M pa ka rete.
Owo owo. (2x)

SayZeal | Sezi l Nèttm
1 Nou t’ap eseye desann mwen, men mwen p’ap janm’ tonbe.

This entry was posted in Chanson and tagged , , , , . Bookmark the permalink.