A Toussaint L’Ouverture

Toussaint l'Ouverture

Pä William Wordsworth
Angletè, Fevriye 1803. The Morning Post.

Toussaint, nonm ki pi mekontan pami tout nonm !
Èske se soufle yon Roudad k’ap pouse yon charouy
Ki nan zòrèy ou, oū èske tèt ou aktièlman
Repoze nan kèk profon danjon sān fon—
Ô mizerab Gran Chèf ! Ki kote epi kan
W’ap trouve pasians. Men piga w mouri ; èske ou
Pote pito ak chèn ou yo yon inebranlab fiète :
Menm si tonbe ou-menm, janmè pou leve ankò,
Viv e pran kouraj. Ou kite kichòy deyè w,
Pouvwa k’ap travay pou ou : è, tè ak sièl ;
P’ap menm gen yon ti respirasion van kòmen-an
K’ap bliye w. Ou gen gran alie :
Zanmi ou se ekzòltasion, agoni,
Ak lanmou, epi mantalite enkonkerab yon nonm.

© SayZeal | Sezi l Nèttm

This entry was posted in Literati and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.