Ti Zwazo – Little Bird (Yellow Bird)

Oswald Durand

Choucoune 1883
Poèm Oswald Durand pou Noêl Belizaire
Mizik Michel Mauléart Monton 1893

i

Dèyè yon gwo touf pengwen,
Lòt jou mwen ‘kontre Choukoun.
Li souri lè li wè mwen.
Mwen di: « Sièl, ala bèl moun ! »           (2x)
Li di m: « Ou trouve sa, Chè… ? »

Ti zwezo nan bwa ki t’ape koute :        (2x)

{Kan mwen sonje sa,
Mwen gen yen la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}               (2x)

ii

Choukoun se yon marabou.
Z’ie li klere kòm chandèl.
Li gen yen tete debou.
Ay, si Choukoun te fidèl—                      (2x)
Nou rete koze lontan.

Jouk zwezo nan bwa te parèt kontan.   (2x)

{Pito bliye sa ;
Se twò gran la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}                (2x)

iii

Ti dan Choukoun blanch kòm lèt.
Bouch li koulè kayimit.
Li pa gwo fanm ; li grasèt.
Fanm konsa plè mwen touswit.
Tan pase pa tan jodi !                              (2x)

Zwezo yo te tande tout sa l te di.           (2x)

{Si yo sonje sa,
Yo dwe nan la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}                (2x)

iv

N’ale la kay manman li.
Yon granmoun ki bien onèt.
Sito li wè mwen li di:
« Ah ! Mwen kontan sila nèt. »
Nou bwè chokola ónwa.                          (2x)

Èsk’ tout sa fini, ti zwezo nan bwa.         (2x)

{Pito bliye sa ;
Se twò gran la pèn.
(1) Ka depi jou sa,
Dë pie mwen nan chèn.}                 (2x)

v

Yon Ti Blan vini rive :
Ti bab rouj, bèl figi roz,
Mont sou kote, bèl cheve.
Malè mwen, li ki la koz.                           (2x)
Li trouve Choukoun joli.

Li pale Franse. Choukoun renmen li.      (2x)

{Pito bliye sa ;
Se twò gran la pèn.
(1) Choukoun kite mwen ;
Dë pie mwen nan chèn.}                  (2x)

SayZeal | Sezi l Nèttm


This entry was posted in Chanson, Literati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.